PhDr. Josef Leonid Víra

* 28.2.1889 Přerov (okres Přerov) – † 8.7.1931 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vzdělání

univerzita ve Vídni


jiné pocty

čestný doktorát Tomské a Vladivostocké univerzity


zaměstnání

profesor gymnázia v Přerově (před válkou),
po návratu z legií Příbor (1920–1928), Banská Bystrica, Mukačevo, naposled v Brně (reálné gymnázium na Poříčí)


odborné a zájmové organizace

ČsOL (osvětový referent)poznámky

V rakousko-uherské armádě desátník 54. pěšího pluku.
Zajat: 21. 2. 1916, Raranše (?-uvedeno v databázi). Do čs. legie v Rusku zařazen 25. 6. 1916, 1. střelecký pluk (7. rota), praporčík. Konec v legiích 14. 9. 1920, poslední útvar: informační a osvětový odbor; poslední hodnost: poručík.

Ve vzpomínce Antonína Tobiáše ve sborníku „Brno v boji za svobodu“ (Brno 1935) je připomínána jeho pedagogická práce, kdy rozvědčíkům, ke kterým patřil, po večerech teoreticky rozebíral války v minulosti i další historické události ze světových dějin. „Ovšem podmínkou k vyprávění bylo, že jsme mu museli udělat papirosu z machorky, obyčejně dlouhou přes celé vyprávění. Měl velkou zálibu v kouření, že i na rozvědkách jsme mu museli dát „čouda“ z rukávu, aby to načalstvo nevidělo.“
Josef Kudela v témže sborníku vzpomíná, že Víra byl účastníkem vojenského sjezdu v Čeljabinsku, zde pracoval v komisi pro československé názvosloví. „Vzpomínám, že jednou hledal vhodný název pro „hilznu“ - při tom nám (v redakci Československého deníku) vyložil, jakých metod komise používá (starý název, překlad, analogie a j.) - zdá se mi, že pro ni tehdy navrhoval název „toulčík“ (malý toulec, analogie ze střelby lukem).
Dr. Víra později přešel ke Kudelovi do Informačně-osvětového odboru pro redakci Československého vojáka.
Krátce poté byl poslán do Tomska za lektora československé řeči a literatury. Zde se oženil, manželku si přivezl domů. Byl vzděláním klasický filolog, ale měl velice široké zájmy. V Rusku pěstoval vojenskou historii, na Pokarpatské Rusi studoval tamní nářečí, po válce přednášel o současném hospodářském vývoji sovětského Ruska.
osoby

Josef Kudela
spolupráce v legiích


partneři

Tamara Vírová
sňatek: v Tomsku


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 17. 11. 2020