Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Leonid Víra

  PhDr. Josef Leonid Víra


  • * 28.2.1889 Přerov – † 8.7.1931 Brno


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   univerzita ve Vídni

  • jiné pocty

   čestný doktorát Tomské a Vladivostocké univerzity


  • zaměstnání

   profesor gymnázia v Přerově (před válkou), po návratu z legií Příbor (1920–1928), Banská Bystrica, Mukačevo, naposled v Brně (reálné gymnázium na Poříčí)

  • odborné a zájmové organizace

   ČsOL (osvětový referent)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 73


  • poznámky

   Domovská obec: Přerov.
   V rakousko-uherské armádě desátník 54. pěšího pluku.
   Zajat: 21. 2. 1916, Raranše (?-uvedeno v databázi). Do čs. legie v Rusku zařazen 25. 6. 1916, 1. střelecký pluk (7. rota), praporčík. Konec v legiích 14. 9. 1920, poslední útvar: informační a osvětový odbor; poslední hodnost: poručík.
   Databáze www.vuapraha.army.cz uvádí jméno "Josef".

   Ve vzpomínce Antonína Tobiáše ve sborníku „Brno v boji za svobodu“ (Brno 1935) je připomínána jeho pedagogická práce, kdy rozvědčíkům, ke kterým patřil, po večerech teoreticky rozebíral války v minulosti i další historické události ze světových dějin. „Ovšem podmínkou k vyprávění bylo, že jsme mu museli udělat papirosu z machorky, obyčejně dlouhou přes celé vyprávění. Měl velkou zálibu v kouření, že i na rozvědkách jsme mu museli dát „čouda“ z rukávu, aby to načalstvo nevidělo.“
   Josef Kudela v témže sborníku vzpomíná, že Víra byl účastníkem vojenského sjezdu v Čeljabinsku, zde pracoval v komisi pro československé názvosloví. „Vzpomínám, že jednou hledal vhodný název pro „hilznu“ - při tom nám (v redakci Československého deníku) vyložil, jakých metod komise používá (starý název, překlad, analogie a j.) - zdá se mi, že pro ni tehdy navrhoval název „toulčík“ (malý toulec, analogie ze střelby lukem).
   Dr. Víra později přešel ke Kudelovi do Informačně-osvětového odboru pro redakci Československého vojáka.
   Krátce poté byl poslán do Tomska za lektora československé řeči a literatury. Zde se oženil, manželku si přivezl domů. Byl vzděláním klasický filolog, ale měl velice široké zájmy. V Rusku pěstoval vojenskou historii, na Pokarpatské Rusi studoval tamní nářečí, po válce přednášel o současném hospodářském vývoji sovětského Ruska.


  • obrazy

   img15250.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Kudela
   spolupráce v legiích


  • partneři

   Tamara Vírová
   sňatek: v Tomsku


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018

Josef Leonid Víra. Fotografii z Alba ČsOL Příbor zaslal Ing. Václav Langer. Děkujeme.