prof. JUDr. Jaroslav Stránský

* 15.1.1884 Brno – † 13.8.1973 Londýn (Velká Británie)


právník, novinář, politik, člen londýnské exilové vlády, poválečný ministr spravedlnosti a školství, po roce 1948 působící v exilu, účastník domácího odboje za první světové války
dítě osobnosti: JUDr. Adolf Stránský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Byl stoupencem Edwarda Beneše. Od roku 1925 majitel nakladatelství F. Borový. Hlasatel BBC a Svobodné Evropy.


bydliště

Brno, Česká 6


vzdělání

První české gymnázium v Brně (1902 maturita),
1902/1903 – 13. 7. 1907 PF UK v Praze,
studijní pobyt na univerzitě v Berlíně (1921 titul docent)


vyznamenání a pocty

Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy (1991)


dílo

zobrazit


zaměstnání

vedl Lidové noviny,
1918–1920 člen NV a NS,
1920 poslanec,
od roku 1934 mimořádný a od roku 1945 řádný profesor práva a řízení trestního na PrF MU v Brně,
člen exilové vlády,
1945–1948 člen československé vlády,
v exilu spolupracovník BBC a Svobodné Evropy


politická orientace

Lidová pokroková strana,
Národně demokratická strana,
Národní strana práce,
Národně sociální strana


odborné a zájmové organizace

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko,
Sokol Brno I (od roku 1910)


hrob

poznámky

Do první světové války organizoval různé akce proti germanizaci. Na jaře 1915 založil brněnskou pobočku Maffie, zabezpečoval styk se zahraničím, rozšířil konspirační sítě ve Slezsku. Dne 29. 10. 1918 vyhlásil v Brně samostatnost.
osoby

Arnošt Heinrich
J. Stránský byl svědkem při sňatku A. Heinricha Josefa Chleboradová
J. Chleboradová převzala mandát J. Stránského Otokar Klusáček
O. Klusáček byl zcela oddán rodině Stránských Jaroslav Pauk
prof. Stránský byl jedním ze svědků sňatku dr. Pauka Ladislav Pluhař
spolupráce v prvním odboji
další osoby (3)...


partneři

Milada Stránská (Zedníková)
sňatek: 7. 1. 1913, Brno

ulice

Česká
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

25. 10. 1947
Odhalení pamětní desky popraveným a padlým učitelům
ministr školství a osvěty
15. 9. 1947
Výstava díla Petra Bezruče v Brně
ministr školství a osvěty
29. 6. 1947
Položení základního kamene Rooseveltovy nemocnice v Zemském ústavu pro tělesně postižené na Kociánce
ministr školství a osvěty
19. 1. 1947
Otevření Zimního stadionu Za Lužánkami
ministr školství


související odkazy

Rč, Menš


Aktualizováno: 04. 01. 2020