Mgr. Antonín Hluštík, CSc.

* 1946 Zlín (okres Zlín) – † 26.6.2016 Nová Seninka pod Kralickým Sněžníkem


přírodovědec a muzejní pracovník


bydliště

Brno, Banskobystrická 132a,
Louny


vzdělání

SVVŠ v Brně, Křenová 36 (1964 maturita),
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1969 promoce)


zaměstnání

Národního muzeum v Praze,
Geologický ústav ČSAV (zde pracoval jako fytopaleontolog),
Moravské muzeum v Brně (1975–1979),
Geoindustria Praha (oddělení speciálních výzkumů, 1980–1993),
Okresní muzeum Louny (od roku 1994)


poznámky

Velkou pozornost věnoval, i když obor nevystudoval, lounské historii. Napsal mnoho článků a studií o lounských pramenech, dlažbě, cihelnách a lomech, o Židech, o megalitech či napoleonských válkách na Lounsku. Hodně se věnoval lounským osobnostem, byl odborníkem na regionální dějiny 19. století s velkým přesahem do století předchozího i následujícího.
Publikoval řadu odborných geologických, historických a mezioborových statí, připravil mnoho výstav. Byl i zručným kreslířem, ilustroval knihy archeologů J. Maliny a P. Holodňáka pro budějovické a žatecké muzeum.
Hned po sametové revoluci se aktivně zapojil do místní politiky, spoluzakládal Občanské fórum a v letech 1990–1994 v Lounech působil jako místostarosta.
sourozenci

Marie Peichlová (Hluštíková)


ulice

Banskobystrická
bydliště


Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2018