Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Žerotín

  Karel Žerotín


  • * 13.8.1850


  • místodržitel moravský (od roku 1900); politik; státní úředník


  • šlechtický titul

   hrabě

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • vzdělání

   studium práv ve Vídni


  • zaměstnání

   státní úředník (od roku 1875 okresní komisař hejtmanství v Přerově, od 15. 2. 1900 moravský místodržitel),
   od roku 1885 spravoval své statky (Valašské Meziříčí, Bludov)

  • odborné a zájmové organizace

   1885–1897 člen sněmovny poslanců,
   Sněm markrabství moravského (v něm zasedal v letech 1884–1900),
   Zemědělská rada pro markrabství moravské (od roku 1898 předseda),
   předseda stálého vyrovnávacího výboru na moravském sněmu (1899)


  • prameny, literatura


  • události

   19. 8. 1900
   Vysvěcení budovy sirotčince v Jundrově
   místodržitel moravský


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 25. 01. 2016