Julius Gomperz

* 21.9.1823 Brno – † 21.2.1909 Brno


průmyslník, politik, mecenáš, v letech 1869–1909 předseda Židovské náboženské obce (ke konci čestná funkce)


šlechtický predikát

Ritter von


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Byl členem ve výborech, které připravovaly účast na průmyslových výstavách v Londýně (1862), v Paříži (1867), na světových výstavách ve Vídni (1873) a Philadelphii (1876).
Podílel se na výstavbě brněnské synagogy a pohřební haly.
Zasloužil se o zřízení Židovského zemského fondu, s jehož pomocí přežívaly chudé židovské obce na Moravě.
Zasloužil se také o rozšíření židovského školství na Moravě.


bydliště

Brno, Starobrněnská 2/4


čestný občan

města Vyškova (1897)


vzdělání

univerzita a technika ve Vídni,
zahraniční praxe v Anglii a ve Francii


vyznamenání a pocty

rytířský kříž Řádu Františka Josefa (1863),
Řád železné koruny III. třídy (1872),
důstojník francouzské Čestné legie (1878),
velkodůstojník řádu Nišan a Iftikar


jiné pocty

v září 1879 povýšen do rytířského stavu


zaměstnání

majitel továrny na jemná sukna v Brně a společník firem "Auspitz Enkel" a "Philipp Gomperz"


odborné a zájmové organizace

Obchodní a živnostenská komora v Brně (v letech 1871–1909 její prezident),
předseda brněnské burzy,
1861–1905 poslanec Sněmu markrabství moravského,
1871–1892 poslanec Říšské rady,
panská sněmovna (v letech 1892–1909 člen),
1861–1902 člen městské rady v Brně,
Moravská zemská školní rada,
státní železniční rada,
Moravský živnostenský spolek (zakládající člen),
průmyslová škola v Brně (předseda kuratoria k jejímu vybudování),
Pokladna pro spořící dělníky a služebné (člen výboru),
Dělnická úrazovna pro Moravu a Slezsko,
Zemský židovský fond,
Zemská školní rada moravská (člen výboru),
státní železniční rada,
1854–1878 ředitel brněnské pobočky Rakouské národní banky (roku 1859 zvolen jejím cenzorem),
1861–1862 člen komise pro založení Eskontní společnosti v Brně,
od 1869 předseda židovské náboženské obce v Brně,
od roku 1873 člen kuratoria Mähr. Gewerbemuseum


čestný hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, oddělení 26 B, řada 3, hrob číslo 3 (nový hřbitov)


poznámky

Spolu s bratrem Maxem zakoupili v roce 1876 velkostatek Habrovany (okr. Vyškov), roku 1883 mu bratr předal svůj třetinový podíl. Dům Julia Gomperze v Brně patřil k velmi váženým, scházela se zde duchovní a umělecká elita města. Nemálo k tomu přispívala i jeho manželka, která po sňatku ukončila svou pěveckou kariéru a věnovala se dobročinnému působení.
Smuteční rozloučení se konalo 23. 2. 1909 v israelitském templu v Brně, Stiftgasse, v 11.15 hodin.
(Za upozornění na správné datum narození děkujeme Lence Chrástové.)
osoby

Lazar Auspitz
dědeček (J. Gomperz po něm převzal továrnu) Anton Bettelheim
švagr Ludwig Goldhann
přítel


partneři

Karoline Gomperz (Bettelheim)
sňatek: 14. 7. 1867
ulice

Starobrněnská
bydliště


osoba na objektech

výstavba školy
pamětní deska: Francouzská 101/02 osobnosti z doby výstavby školy
pamětní deska: Francouzská 101/04 členové kuratoria
pamětní deska: Husova 14/03 vystavění budovy Obchodní a živnostenské komory v Brně
pamětní deska: Mozartova 1/01 donátoři obřadní síně
pamětní deska: Nezamyslova 27/02
památka na jeho osobu

další osoba na objektech (1)...


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku
Gomperzův dům
Starobrněnská 2/4 (čp. 335)
rodný dům


události

1837
Založení továrny na jemné sukno L. Auspitze
vnuk zakladatele a majitele továrny


Menš, Jord


Aktualizováno: 31. 12. 2018