Philipp I./Joshua Gomperz

* 1.8.1782 Brno – † 30.7.1857 Brno


průmyslník ve vlnařství, obchodník


národnost

německá


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

patřil k organizátorům založení Židovské náboženské obce v Brně a byl jejím představeným


bydliště

Brno, Starobrněnská 2/4


zaměstnání

velkoobchodník,
založil továrnu na jemná sukna


odborné a zájmové organizace

ředitel brněnské pobočky Národní banky


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, sekce 1A, řada 1, hrob č. 3


poznámky

Již v roce 1849 spolu s dalšími osobnostmi zahájil Philipp Gomperz přípravné práce na zřízení ŽNO v Brně. Po zhoršení politické situace po nástupu Bachova absolutismu se jim podařilo alespoň získat povolení k vybudování hřbitova, který byl otevřen v roce 1852 (včetně jednoduché síně a obydlí hrobníka). Protože situace nedávala naději, že se podaří vybudovat synagogu pro bohoslužby ve středu města, byly zakoupeny pozemky na dnešní Mlýnské ulici.
Podle plánů vídeňských architektů Schwendenweina a Romana provedl stavbu synagogy brněnský stavitel Anton Onderka. Slavnostně byla vysvěcena v září 1855. Philipp Gomperz se tak dočkal nejen otevření nádherné budovy templu, ale dožil se i povolení zřídit Židovskou náboženskou obec v Brně (výnos z února 1856).
Jako jediný z dětí Leopolda Benedikta Gomperze se oženil. Svým dětem zajistil nejlepší možné vzdělání, do domu docházeli učitelé jazyků, hudby a výtvarných oborů. On sám se zajímal o filozofii, stýkal se s předními osobnostmi soudobé vědy, umění a teologie. Byl nábožensky velmi tolerantní, ctil názory i příslušníků jiných náboženství. Pro svou laskavost a vstřícnost byl všeobecně oblíbený.
partneři

Henriette Gomperz (Auspitz)
sňatek: 1814 nebo 1815

osoba na objektech

založení hřbitova
pamětní deska: Nezamyslova 27/01 donátoři obřadní síně
pamětní deska: Nezamyslova 27/03
památka na jeho osobu


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


události

1853
Zahájena stavba synagogy na Křenové
první představený nového výboru


Menš, Jord


Aktualizováno: 29. 05. 2016