Petr Skácel

* 25.9.1924 Vnorovy u Strážnice – † 30.10.1993 Brno


malíř, grafik a ilustrátor v Brně
bratr osobnosti: Jan Skácel


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

zdědil ateliér po Jaroslavu Dvořáčkovi (1908–1980; malíř, grafik, výtvarný redaktor Rovnosti)


bydliště

Brno-Husovice, Nováčkova 37


vzdělání

1935–1938 Státní československé reformní gymnázium Břeclav,
1938–1943 Reálné gymnázium Brno-Královo Pole,
1943–1944 první speciální ročník užité malby na Škole uměleckých řemesel v Brně (prof. E. Hrbek),
1945–1946 České vysoké učení technické v Brně (figurální kreslení, modelování - prof. F. Hlavica a V. Makovský),
1946–1947 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (výtvarný obor - prof. F. Doubrava a V. Suk),
1947–1948 státní zkoušky na Pedagogické fakultě MU v Brně (prof. E. Milén, F. Kubišta, K. Koutský, J. Dvořáček)


zaměstnání

1950–1959 výuka technického kreslení na Vojenské škole Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové,
1959–1984 výuka kresby, malby a dějin umění na Lidové škole umění Jaroslava Kvapila v Brně


čestný hrobosoby

František Doubrava
profesor Pavel Hayek
student na LŠU František Hlavica
profesor Emanuel Hrbek
profesor Quirin Jedlička st.
student
další osoby (6)...


sourozenci

ulice

Nováčkova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Mach, PeDro


Aktualizováno: 25. 02. 2022