Miroslav Šimorda

* 29.3.1923 Brno – † 25.2.2018 Brno


malíř, grafik a grafický designér v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Brno, Gorkého 16


cena města

Brna, v oboru výtvarné umění (2002)


vzdělání

1937–1939 Škola uměleckých řemesel v Brně (prof. František Myslivec),
1939–1943 Škola umění ve Zlíně (malíři R. Wiesner, E. Milén, sochař V. Makovský, znalec malířských technik F. Petr, architekti J. V. Vaněk, B. Fuchs, F. L. Gahura a další),
1945–1947 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. J. Želibský a K. Minář)


vyznamenání a pocty

za svou tvorbu získal cenu Irene und Petr Ludwigspreis ve Vídni (1991)


zaměstnání

1943–1945 keramické dílny Školy umění ve Zlíně,
od roku 1955 spolupráce s Propagační tvorbou na brněnském výstavišti


odborné a zájmové organizace

od roku 1950 Svaz československých výtvarných umělců,
1969 spoluzakladatel Sdružení Q Brno,
1989 stál u zrodu obnovené činnosti Sdružení Q Brno (výtvarná sekce),
1991 člen malířské sekce Geselschaft bildender Künstler Österreichs


hrob

Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 1A, hrob č. 33 (autorem náhrobku je Milivoj Husák)


poznámky

Dne 22. 10. 2020 uložil na hřbitově v Brně-Králově Poli ve skupině 1A do hrobu 33 pan Dan Šimorda urnu svého otce Miroslava Šimordy, jeho ženy Stelly a brzy doplní i popel jejich syna a svého bratra Michala. Druzí dva byli léta pochováni na ÚH v Brně (skup. 46, řada, hrob č. 27), avšak po úmrtí otce Dan Šimorda rozhodl o vzniku nového hrobu na tišším a adekvátnějším místě.
Autorem hezkého stylového náhrobku je výtvarník Milivoj Husák, jedná se o jeho pátou brněnskou sepulkrální realizaci (zatímco v čtyřech případech šlo o vyhrané soutěže zadané Magistrátem města Brna), Šimordův náhrobek je soukromá zakázka.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Jiří Endler, děkujeme.)prameny, literatura

osoby

Konrád Babraj
spolužák na Škole umění ve Zlíně Bohuslav Fuchs
profesor František Lydie Gahura
profesor Milivoj Husák
autor náhrobku Bohdan Lacina
spolupráce
další osoby (4)...


partneři


ulice

Gorkého
bydliště


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


události

5. 11. 1968
Sdružení Q - mezioborové umělecké sdružení - ustavující schůze v Brně
jeden z brněnských umělců, s nímž Bohdan Lacina myšlenku založit Sdružení Q konzultovalMach, ZuHo


Aktualizováno: 06. 05. 2022