Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslav Šimorda

  Miroslav Šimorda


  • * 29.3.1923 Brno – † 25.2.2018


  • malíř, grafik a grafický designér v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSFR, ČR


  • bydliště

   Brno, Gorkého 16

  • cena města

   za celoživotní tvorbu (2002)


  • vzdělání

   1937–1939 Škola uměleckých řemesel v Brně (prof. F. Myslivec),
   1939–1943 Škola umění ve Zlíně (malíři R. Wiesner, E. Milén, sochař V. Makovský, znalec malířských technik F. Petr, architekti J. Vaněk, B. Fuchs, F. L. Gahura a další),
   1945–1947 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. J. Želibský a K. Minář)

  • vyznamenání a pocty

   za svou tvorbu získal cenu Irene und Petr Ludwigspreis ve Vídni (1991)


  • zaměstnání

   1943–1945 keramické dílny Školy umění ve Zlíně,
   od roku 1955 spolupráce s Propagační tvorbou na brněnském výstavišti

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1950 Svaz československých výtvarných umělců,
   1969 spoluzakladatel Sdružení Q Brno,
   1989 stál u zrodu obnovené činnosti Sdružení Q Brno (výtvarná sekce),
   1991 člen malířské sekce Geselschaft bildender Künstler Österreichs


  • prameny, literatura


  • osoby

   Konrád Babraj
   spolužák na Škole umění ve Zlíně Eduard Milén
   profesor Vojtěch Štolfa
   spolužák na Škole umění ve Zlíně


  • ulice

   Gorkého
   bydliště


  • události

   5. 11. 1968
   Sdružení Q - mezioborové umělecké sdružení - ustavující schůze v Brně
   jeden z brněnských umělců, s nímž Bohdan Lacina myšlenku založit Sdružení Q konzultoval


  • související odkazy

   mapa
   Zemřel malíř Miroslav Šimorda na webu Muzeum města Brna


  • autor

   Mach, ZuHo


Aktualizováno: 24. 03. 2019