Internetová encyklopedie dějin města Brna

Čeněk Dobiáš

  Čeněk Dobiáš


  • * 1.6.1919 Ubušín u Jimramova – † 28.9.1980 Brno


  • malíř, krajinář v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   K technikám malby, kresby a grafiky se vypracoval vlastním studiem. Vedle krajiny maloval četné obrazy romských matek a dívek.


  • vzdělání

   měšťanská škola v Jimramově,
   Baťova škola práce (od roku 1934),
   autodidakt


  • dílo

   zobrazit Patří k poválečné generaci brněnských malířů. Podobně jako oni začínal malbou předměstské krajiny. Posléze u něj převládla dvě témata, Cikáni a krajina Vysočiny.
   Počátkem 60. let 20. století vytvářel obrazy pojednané ve velkých plochách se snahou po abstrahování smyslové skutečnosti. Vrcholu tvorby dosáhl v druhé pol. 60. let v impresionisticky laděných krajinách, v nichž se přiblížil lyrické abstrakci (Předjaří, 1965; Cikánka, 1969).
   Výstavy: domácí, zahraniční - Bulharsko, Polsko, Jugoslávie, Rakousko.

   Literatura:
   - Marcela Macharáčková, Galerie moderního umění Muzea města Brna, in: 54. Bulletin MG v Brně, 1998, s. 55–65.
   - MMa (Marcela Macharáčková), Dobiáš, Čeněk, in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Academia, Praha 2006, s. 170–171.
   Katalogy výstav.


  • zaměstnání

   praktikant a administrativní úředník - Přádelny a tkalcovny firmy Jarošek v Dalečíně (od roku 1936),
   kreslíř v Katastrálních měřičských službách v Brně (1946–1949),
   dělník, výtvarník v propagaci v ZKL Brno (1949–1951, 1951–1962),
   svobodné povolání (od roku 1962)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek výtvarných umělců Aleš,
   Svaz československých výtvarných umělců (od roku 1955),
   skupina "M" Brno (1959–1964)


  • poznámky

   Maloval úsporně, sevřeně, s barevnou kultivovaností. Postupně se dostával i k tématům s motivy brněnských továren, k dívčím i ženským aktům a ke květinovým zátiším.
   Kolem 60. let 20. století jej zcela ovládla krajina. Maloval barevnými pastely i olejem.
   Ateliér měl v Brně: Francouzská, Rooseveltova 12.


  • obrazy

   img10175.jpg img10176.jpg img10177.jpg img18488.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "S kumštýři za oponou"
   "Kraj návratů a setkání - medailonky osobností kulturního života Vysočiny "


  • osoby

   Bohdan Lacina
   přítel


  • partneři

   Emílie Dobiášová


  • děti

   Jaroslav Dobiáš


  • ulice

   Francouzská
   ateliér Rooseveltova
   ateliér


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Mach, MŠ


Aktualizováno: 27. 05. 2018

Čeněk Dobiáš. Zdroj: Kraj návratů a setkání – medailonky osobností kulturního života Vysočiny, Tišnov 2006, s. 71.