Alois Matoušek

* 14.7.1893 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno


poznámky

Domovská obec: Brno.
V rakousko-uherské armádě praporčík 14. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat 10. 9. 1914. Do legií se přihlásil v Omsku a stal se příslušníkem čs. legie v Rusku.
V databázi www.vuapraha.army.cz je jen velmi málo údajů. V poznámce je uvedeno: "chce žít v Rusku, nechce plnit občanské povinnosti", což je zřejmě zapsáno v legionářském poslužném spisu, odkud čerpány údaje do databáze.


prameny, literatura

Www stránky

"Detail legionáře"


Menš


Aktualizováno: 09. 07. 2019