prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc.

* 29.8.1930 Brno – † 16.2.2021 Rajhrad (okres Brno-venkov)


mikrobiolog, vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy a umění
dítě osobnosti: doc. RNDr. Jan Šmarda


zajímavé okolnosti

Zasloužil se o popularizaci díla básníka Ivana Blatného. Na LF MU vybudoval a řídil Galerii Antonína Trýba (1972–1985).


cena města

Brna, v oboru přírodní vědy (2000)


vzdělání

1949–1955 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (1963 titul CSc., 1966 docent, 1987 DrSc., 1990 profesor)


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1995),
Zlatá pamětní medaile LF MU (1997),
Medaile MŠMT ČR (1997),
Pamětní medaile J. E. Purkyně (1988, 1990),
Cena MŠMT ČR (1995, 1997),
Pamětní medaile G. Mendela (2004)


jiné pocty

dne 18. 1. 2006 obdržel medaili Františka Patočky, kterou od roku 2000 uděluje Československá společnost mikrobiologická vynikajícím vědcům v oblasti mikrobiologie


dílo

zobrazit


zaměstnání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (od roku 1950)


odborné a zájmové organizace

Spolek mediků v Brně,
Československá společnost mikrobiologická,
Československá společnost biologická,
International Association for Cyanophyte Research,
Československá společnost pro vědu a uměníosoby

Ivan Blatný
J. Šmarda popularizoval dílo svého bratrance I. Blatnéhosourozenci

Kal


Aktualizováno: 23. 02. 2022