Jarmila Urbánková

* 23.2.1911 Horní Vilémovice (okres Třebíč) – † 13.5.2000 Praha


redaktorka, básnířka, překladatelka


rodné jméno

Urbánková, provdaná Galandauerová


národnost

česká


zajímavé okolnosti

provdaná Galandauerová, její syn historik Jan Galandauer (*1936) se specializuje na české dějiny a dějiny habsburské monarchie od poloviny 19. století


bydliště

Brno, Zahradníkova 14


vzdělání

gymnázium v Třebíči a v Přerově,
1930–1936 FF MU v Brně - čeština a angličtina


zaměstnání

soukromá obchodní škola Josefy Chleborádové v Brně,
ministerstvo informací - odbor pro kulturní styky angloamerického oddělení, publikační oddělení (1948–1953)
Státní nakladatelství dětské knihy Praha (1953–1955),
Literární noviny (1955–1957),
Československý rozhlas (Zrcadlo kultury),
od roku 1960 spisovatelka z povolání


prameny, literatura

Www stránky

"Jarmila Urbánková"


partneři

Max Galandauer
sňatek: 7. 3. 1936, Brno (Městská rada),
manželství rozloučeno krajským soudem v Brně 20. 2. 1942, krajský soud civilní v Brně usnesením ze 6. 3. 1947 prohlásil sňatek za nadále platný
ulice

Zahradníkova
bydliště doložené v roce 1936


Kal, Menš


Aktualizováno: 21. 04. 2022