Internetová encyklopedie dějin města Brna

Dora (Theodora) Müllerová

  dipl. Ing. Dora (Theodora) Müllerová


  • * 26.2.1920 Nový Jičín – † 1.4.2009 Brno


  • brněnská německá sociální demokratka a antifašistka, usilující o lepší soužití Němců a Čechů, zakladatelka Německého kulturního sdružení - Region Brno (1991)


  • rodné jméno

   Schusterová

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Za protifašistický postoj její i celé její rodiny (otce Eltena Theodora Schustera vyslýchalo gestapo) nebyla po válce odsunuta. V roce 1997 sestavila putovní výstavu Přestupní stanice Brno o německých a rakouských emigrantech ve třicátých letech 20. století.


  • bydliště

   Brno, Úvoz 56

  • cena města

   za aktivní přístup k česko-německému dialogu v poválečné Evropě (6. 12. 2005)


  • vzdělání

   chemie na německé vysoké škole technické v Brně (ukončeno v roce 1943)

  • vyznamenání a pocty

   Zlaté srdce pro Evropu (2006)

  • jiné pocty

   v roce 2010 připravilo Historické oddělení Moravského zemského muzea v Brně výstavu o jejím životě s podtitulem Cesta k česko-německému porozumění


  • zaměstnání

   1944–1945 technička ve vyškovském cukrovaru, potom žena v domácnosti

  • odborné a zájmové organizace

   Německé kulturní sdružení v Brně (předsedkyně),
   Zemské shromáždění Němců v Čechách, Moravě a Slezsku (členka presidia),
   PEN klub (čestná členka)


  • hrob

   hřbitov v Tišnově


  • poznámky

   Zasloužila se o osazení pamětní desky na Moravském náměstí 3 německým a rakouským emigrantům, jimž Brno v letech 1933–1939 poskytlo azyl před nastupujícím nacismem (odhalena v roce 1993).


  • obrazy

   img14551.jpg img14552.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Nedávno tu byli. Portréty osobností z jedné výrazné generace"
   "Brno a Brňanky"
   "Dora Müller: symbol česko-německého usmíření"


  • partneři

   František Müller


  • rodiče

   Theodor Schuster
   Marie Schusterová (Walitscheková)


  • ulice

   Úvoz
   bydliště


  • objekty

   němečtí a rakouští exiloví spisovatelé, publicisté a politici
   pamětní deska: Moravské náměstí 3/01
   zasloužila se o zřízení pamětní desky


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 11. 10. 2017

Dora Müllerová v Brně (fotografie z 90. let 20. století). Zdroj: archiv Historického oddělení Moravského zemského muzea.