dipl. Ing. Dora (Theodora) Müllerová

* 26.2.1920 Nový Jičín – † 1.4.2009 Brno


brněnská německá sociální demokratka a antifašistka, usilující o lepší soužití Němců a Čechů, zakladatelka Německého kulturního sdružení - Region Brno (1991)


rodné jméno

Schusterová


národnost

německá


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Za protifašistický postoj její i celé její rodiny (otce Eltena Theodora Schustera vyslýchalo gestapo) nebyla po válce odsunuta. V roce 1997 sestavila putovní výstavu Přestupní stanice Brno o německých a rakouských emigrantech ve třicátých letech 20. století.


bydliště

Brno, Úvoz 56


cena města

Brna, za aktivní přístup k česko-německému dialogu v poválečné Evropě (6. 12. 2005)


vzdělání

chemie na německé vysoké škole technické v Brně (ukončeno v roce 1943)


vyznamenání a pocty

Zlaté srdce pro Evropu (2006)


jiné pocty

v roce 2010 připravilo Historické oddělení Moravského zemského muzea v Brně výstavu o jejím životě s podtitulem Cesta k česko-německému porozumění


zaměstnání

1944–1945 technička ve vyškovském cukrovaru, potom žena v domácnosti


odborné a zájmové organizace

Německé kulturní sdružení v Brně (předsedkyně),
Zemské shromáždění Němců v Čechách, Moravě a Slezsku (členka presidia),
PEN klub (čestná členka)


hrob

hřbitov v Tišnově


poznámky

Zasloužila se o osazení pamětní desky na Moravském náměstí 3 německým a rakouským emigrantům, jimž Brno v letech 1933–1939 poskytlo azyl před nastupujícím nacismem (odhalena v roce 1993).
partneři


ulice

Úvoz
bydliště


objekty

němečtí a rakouští exiloví spisovatelé, publicisté a politici
pamětní deska: Moravské náměstí 3/01
zasloužila se o zřízení pamětní desky


události

24. 1. 2006
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2005
jedna z oceněných
23. 6. 1993
Odhalení pamětní desky německých a rakouských spisovatelů
zakladatelka Německého kulturního sdružení - Region Brno (1991)


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 22. 02. 2022