Internetová encyklopedie dějin Brna

Blažej Ondra

  PhDr. Blažej Ondra


  • * 31.1.1927 Svatoslav


  • dítě osobnosti: Josef Ondra


  • zajímavé okolnosti

   „Pan Blažej Ondra byl brilantním lektorem na katedře marxismu-leninismu FF, a přesto i skvělým člověkem a debatérem. Dodnes na něj, jako na člověka, vzpomínáme s úctou a láskou, i když jeho další osudy nám jsou neznámy. Přesto, že byl „zavilým bolševikem“, nikdy nás nepronásledoval ani za hrubé a urážlivé antimarxistické výroky, upozorňoval nás, že se na nás „napíchla StB“, čelil kruté minulosti svého mládí, kdy asistoval při rozkulačování venkova, dokázal využít své „partajní knížky“ k prosazení pracovní kariéry „ideového odpůrce“. Osobně se domnívám, že tomuto levicovému „renesančnímu“ mysliteli patří v brněnských dějinách místo přinejmenším jako čestnému člověku“.
   (Napsal pro naši encyklopedii dne 23. 2. 2011 PhDr. Petr Wagner. S jeho souhlasem uveřejňujeme text v plném rozsahu a pisateli za vzpomínku děkujeme.)


  • vzdělání

   1933–1946 reálné gymnázium v Brně,
   1958–1962 Vojenská politická akademie Praha (1976 titul PhDr.)


  • zaměstnání

   1951–1978 ČSLA|Československá lidová armáda)),
   1978–1989 odborný asistent na ÚML UJEP v Brně


  • rodiče

   Josef Ondra
   Helena Ondrová (Strážnická)


  • sourozenci

   Josef Ondra


  • události

   5. 7. 2009
   Odhalení pamětní desky Josefa Ondry
   syn Josefa Ondry


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 15. 02. 2019