JUDr. Vladimír Šujan

* 19.7.1898 Brno – † 21.1.1990 Brno


právník, znalec lidové a zlidovělé keramiky


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

syn brněnského historika a organizátora vlastivědné práce na Moravě Františka Šujana


bydliště

Brno, Lichtenauergasse - Lichtenauerova (dnes Sokolská) 8


vzdělání

právnická studia dokončena na Masarykově univerzitě v Brně (1922 titul JUDr.)


dílo

- Moravské lidové fajanse ve sbírce keramiky Moravského muzea, Brno 1982.
- Olomučanská keramika, Olomučany 1968.


zaměstnání

krátce působil jako koncipient v advokátní kanceláři,
poté nastoupil do Cyrilometodějské záložny v Brně, v níž se stal později ředitelem,
před odchodem do důchodu roku 1958 pracoval jako vedoucí právník v brněnské Státní spořitelně


odborné a zájmové organizace

od mládí se zajímal o lidové výtvarné umění a náležel k znalcům a sběratelům keramiky a porcelánu,
jako důchodce bezplatně evidoval keramiku v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, hrob č. 127–128osoby

Pavel Krippner
švagr, byl svědkem při sňatku Vladimíra Šujana


partneři

Květa Šujanová (Závodníková)
sňatek: 15. 6. 1929, Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

Lichtenauergasse - Lichtenauerova
rodný dům a bydliště (dnes Sokolská)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Lik, Jord, Menš


Aktualizováno: 07. 02. 2020