prof. Ing. arch. Jan Hird Pokorný

* 25.5.1914 Brno – † 20.5.2008 New York


brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt


zajímavé okolnosti

Rod Pokorných pocházel z Valašska, děd byl spoluzakladatelem železářské firmy Bubela-Pokorný na Vsetíně a otec Jaroslav se po vzniku Československa stal jedním ze zakladatelů československého elektrotechnického průmyslu, nejprve ve službách firmy AEG v Brně, později jako vůdčí inženýr a nakonec generální ředitel Škodových závodů v Praze. Oženil se ve Vídni s Rakušankou a z tohoto manželství se narodil syn Jan.
V roce 1923 se rodina přestěhovala z Brna do Prahy.
V srpnu 1939 odešel do zahraničí na studijní pobyt, poté přes Stockholm emigroval do Spojených států, kde od 6. 2. 1940 natrvalo zakotvil.


čestný občan

Brna (2001)


vzdělání

1932–1937 Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství v Praze (1937 zisk VŠ diplomu),
Kolumbijská univerzita (1941 postgraduální studium),
v roce 1957 jmenován profesorem


čestný doktorát

České vysoké učení technické Praha (2005)


vyznamenání a pocty

2002 cena Jana Masaryka GRATIAS AGIT (udělována každoročně za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí),
Grand prix 2005 Obce architektů za celoživotní tvorbu


dílo

Školské stavby (Taylorova pamětní knihovna a Student Union v Hakettstowvnu, univerzitní kampus Sony Brook na Long Islandu a Lehmann College v Bronxu).
Konverze historických budov pro nové účely a rekonstrukce památek, např. Seaportu v New Yorku (označena jako událost roku 1983).


zaměstnání

v roce 1948 založil vlastní ateliér Jan Hird Pokorny v New Yorku na 51. ulici,
Kolumbijská univerzita - profesor


odborné a zájmové organizace

Česká dobročinná a vzdělávací společnost - Bohemian Benevolent and Literary Association (dlouholetý předseda),
Fond pro potřeby Čechů a Slováků - American Fund for Czechoslovac Refugees (tajemník a od roku 1971 předseda)


poznámky

Spoluautor hotelu Sýkovec na Českomoravské vrchovině.
Po roce 1989 se zasloužil o obnovu lednicko-valtického areálu a památek v Telči, Praze i v Brně, o instalaci památníku Antonína Dvořáka na Manhattanu (1997), o vybudování pomníku T. G. Masaryka ve Washingtonu (2002).

Kal, LucKub


Aktualizováno: 25. 05. 2023