PhDr. Hugo Sáňka

* 16.1.1887 Milonice (okres Blansko) – † 8.6.1971 Brno


pedagog; spisovatel; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Milonice čp. 20 (rodný dům)

Brno:
- Cihlářská 14
- Churchillova (dnes Milady Horákové) 10 (1948)


vzdělání

První české gymnasium v Brně (6. 7. 1906 maturita),
FF UK v Praze (ak. rok 1906/1907 - zápis, 28. 2. 28. 2. 1936 doktorát); hlavní rig. ze slovanské a germánské filologie, vedlejší rig. z filozofie, dizertace: Josef Merhaut - život a dílo


dílo

zobrazit


zaměstnání

nadučitel na škole v Rudici v Moravském krasu,
dlouholetý profesor státního gymnázia v Brně,
tajemník zkušební komise pro učitelství na gymnáziích,
pracovník Slovanského ústavu v Brně


odborné a zájmové organizace

jednatel Spolku čs. profesorů


hrob

hřbitov v Blansku


pojmenováno

mateřská a základní škola Hugo Sáňky v Rudicích


poznámky

Domovská obec: Brno.
V rakousko-uherské armádě poručík 40. pěšího pluku.
Zajat: 2. 11. 1914, Ostrovec. Do legií se přihlásil v Omsku. Do čs. legie v Rusku zařazen 8. 8. 1918, štáb čsl. vojska, podporučík. Konec v legiích neuveden, poslední útvar: štáb čsl. vojska, poslední hodnost: podporučík. Vrátil se do vlasti.partneři


ulice

Cihlářská
bydliště v roce 1933 Churchillova
bydliště doložené v roce 1948 (dnes Milady Horákové)


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 845, Matrika narozených Újezd u Černé Hory 1871–1903, s. 28 (Milonice).


Menš


Aktualizováno: 05. 02. 2020