Internetová encyklopedie dějin Brna

Hugo Sáňka

  PhDr. Hugo Sáňka


  • * 16.1.1887 Milonice (okres Blansko) – † 8.6.1971 Brno


  • pedagog; spisovatel; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Milonice čp. 20 (rodný dům),
   Brno, Cihlářská 14


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (6. 7. 1906 maturita),
   FF UK v Praze (ak. rok 1906/1907 - zápis, 28. 2. 28. 2. 1936 doktorát); hlavní rig. ze slovanské a germánské filologie, vedlejší rig. z filozofie, dizertace: Josef Merhaut - život a dílo


  • dílo

   - Tajemný svět (povídky z Moravského krasu).
   - P. Alois Slovák. Buditel českého Brna - tvůrce Mohyly míru. Brno 1932.
   - MUDr. Dana Uhrová (román).
   - Názvy brněnských ulic. In: Zpravodaj místopisné komise ČSAV, 4, 1963, s. 325–334.
   - Názvy brněnských ulic. Vnější okruh. In: Zpravodaj místopisné komise ČSAV, 7, 1966, s. 84–94.
   - Pomístní názvy brněnského okolí. Praha 1960.
   - Názvy hor v brněnském okolí. In: Rodné zemi. Brno 1958, s. 310–315.
   - První slovanské. Dějiny prvního českého gymnasia v Brně. In: Index, 1, 1968, č. 1, s. 70–71.
   - Šedesát let Českého gymnasia v Brně 1867–1927. Red. Hugo Sáňka. Brno 1927.
   - Názvy brněnských předměstí. In: Brno v minulosti a dnes, 2, 1960, s. 244–250.
   - Josef Merhaut. Adamov u Brna 1963.
   - Legionářské povídky ze zahraničního odboje. Brno 1936.
   - Písemnosti občanského života. Praha, Státní nakladatelství 1938.
   - Příhody Václava Vratislava z Mitrovic. Brno 1929.
   - Vzpoura Rudických proti robotě. Blansko 1951.


  • zaměstnání

   nadučitel na škole v Rudici v Moravském krasu,
   dlouholetý profesor státního gymnázia v Brně,
   tajemník zkušební komise pro učitelství na gymnáziích,
   pracovník Slovanského ústavu v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   jednatel Spolku čs. profesorů


  • hrob

   hřbitov v Blansku

  • pojmenováno

   mateřská a základní škola Hugo Sáňky v Rudicích


  • poznámky

   Domovská obec: Brno.
   V rakousko-uherské armádě poručík 40. pěšího pluku.
   Zajat: 2. 11. 1914, Ostrovec. Do legií se přihlásil v Omsku. Do čs. legie v Rusku zařazen 8. 8. 1918, štáb čsl. vojska, podporučík. Konec v legiích neuveden, poslední útvar: štáb čsl. vojska, poslední hodnost: podporučík. Vrátil se do vlasti.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Františka Sáňková (Petlachová, ovdovělá Zemanová)
   sňatek: 15. 12. 1947, Staré Brno


  • rodiče

   Hugo Sáňka
   Marie Sáňková (Mokrá)


  • ulice

   Cihlářská
   bydliště v roce 1933


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 845, Matrika narozených Újezd u Černé Hory 1871–1903, s. 28 (Milonice).


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 29. 05. 2019