prof. PhDr. Bohumír Štědroň, DrSc.

* 30.10.1905 Vyškov – † 24.11.1982 Brno


muzikolog, pedagog, publicista, pianista, hudební historik, lexikograf


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

V důsledku poúnorových poměrů musel v roce 1951 odejít ze svého působiště na PdF MU a na FF MU začínal jako odborný asistent.
Státní zkoušku ze sborového zpěvu a hry na klavír vykonal v roce 1926 v Praze. Komorní hru pěstoval s bratrem Janem (housle) a příležitostně i Milošem (housle); koncertovali, nahrávali pro brněnský rozhlas apod. Repertoár byl zaměřen zejména na českou barokní a klasicistní hudbu. Sám v rozhlase hrával Bendovy cembalové koncerty, ve Vídni pořídil v roce 1956 nahrávky českých cembalových skladeb.


bydliště

Brno, Heinrichova 40


vzdělání

gymnázium ve Vyškově (1924 maturita); doplňující maturita na učitelském ústavu v Brně 1925,
1925–1929 Masarykova univerzita Brno (dějepis-zeměpis-hudební věda),
1925–1928 studium hudební teorie u Josefa Blatného,
1926–1929 studium klavíru u Viléma Kurze,
1934 titul PhDr. na základě disertace Sólové chrámové kantáty G. B. Bassaniho, v roce 1945 habilitace rukopisnou prací Chrámová hudba v Brně v XVIII. století - části práce vyšly později tiskem (v roce 1955 jmenován docentem hudební vědy, v roce 1958 titul CSc., v roce 1963 jmenován profesorem, 1969 zisk titulu DrSc.)


vyznamenání a pocty

Za vynikající práci (1965)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1925–1927 učitel zpěvu na vyškovském gymnáziu,
1931–1950 profesor na brněnských středních školách,
1950–1971 FF MU (už za studií asistentem hudebně vědeckého semináře prof. Vladimíra Helferta a 1945–1950 soukromý docent hudební vědy; 1950–1955 odborný asistent hudební vědy, 1955 docent hudební vědy, 1963 profesor hudební vědy),
1939–1945 a 1950–1952 učitel dějin hudby na brněnské konzervatoři,
1946–1951 PdF MU - pověřený profesor a ředitel semináře hudební výchovy,
1956–1959 externí učitel dějin hudby na Hudební fakultě AMU v Praze


odborné a zájmové organizace

pianista: spolupracoval s Moravským kvartetem a Moravským dechovým kvintetem,
sbormistr: Akademické pěvecké sdružení (1927–1932),
Pěvecký sbor Sokola Brno (v roce 1938 získal tři první ceny v závodech Československé obce sokolské),
dirigent: v brněnském i pražském rozhlase, také při přednáškách na Jagellonské univerzitě v Krakově a ve varšavském rozhlase,
Svaz československých skladatelů

osoby

Josef Berg
žák Josef Blatný
učitel Milena Černohorská
studentka Jaroslav Dostalík
student na FF MU Eugenie Dufková
studentka
další osoby (16)...


partneřiulice

Heinrichova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinkuMal


Aktualizováno: 04. 08. 2019