JUDr. Barbara Lee Podoski

* 22.4.1914 Brno (porodnice) – † 16.8.2009 Washington (USA)


účastnice protinacistického odboje v zahraničí, po celý život oddaně sloužila demokracii a českému národu a přispěla k obnově svobody v naší zemi
dítě osobnosti: Ing. Karel Hauser


rodné jméno

Božena Hauserová, rozloučená Lauwers


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, USA (od 1. 6. 1943)


zajímavé okolnosti

do konce života nosila v kabelce tři předměty (nůž, kapesník a lžičku), základní „výbavu“ vojáka, jako upomínku na válku


bydliště

Brno, Hutterteich - Hutterův rybník 3,
Zlín, Společenský dům (doloženo v roce 1939),
Washington


vzdělání

Státní československé gymnázium Brno (13. 6. 1933 maturita),
1933–1937 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (11. 11. 1937 udělen titul JUDr.)


vyznamenání a pocty

americká "Bronzová hvězda" (6. 4. 1945)


jiné pocty

Gratias Agit 1999 (ocenění ministra zahraničí ČR),
Významná česká žena ve světě (2003),
medaile prezidenta ČR Václava Klause (21. 4. 2009),
plaketa vojenského přidělence ČR v USA Emila Pupiše (21. 4. 2009)


zaměstnání

koncipientka v advokátní kanceláři dr. Pražáka v Brně,
tisková redakce firmy Baťa ve Zlíně (redaktorka ženské části časopisu Zlín , doloženo v roce 1938 a na začátku roku 1939, chybně zde uvedeno, že měla sňatek na americkém konzulátu v Praze),
po sňatku s prvním manželem odjeli do Konga, kde zastupovali zájmy firmy Baťa,
po 2. světové válce Hlas Ameriky a Knihovna Kongresu


odborné a zájmové organizace

krajanská sdružení v USA


hrob

Washington, urnový háj Arlingtonského národního hřbitova


poznámky

Narozena jako Božena Hauserová. Po maturitě a studiu práv se ve Zlíně seznámila se svým prvním manželem Charlesem Lauwersem, Američanem belgického původu. Sňatek měli mít 21. 3. 1939, ale vzhledem k okupaci Československa se vzali již 16. 3. 1939 v kostele ve Zlíně a vzápětí odjeli do Konga, kde měli rozvíjet zájmy firmy Baťa. Manžel později odjel do USA, ona žila v Kapském Městě, pak odjela za ním.
Občankou USA se stala 1. 6. 1943 a týž den se přihlásila do americké armády. Tehdy také změnila pro administrativní potíže své jméno z Boženy na Barbaru. Po základním výcviku byla na vlastní žádost přeložena na evropskou frontu. Za války byla pro své jazykové schopnosti přidělena Úřadu strategických služeb OSS.
Po válce se krátce vrátila do ČSR, ale ještě před převratem v únoru 1948 odjela zpět do Ameriky. Pracovala pak v Hlasu Ameriky, v Kongresové knihovně ve Washingtonu, kde se seznámila se svým druhým manželem. Po roce 1968 pomáhala československým emigrantům, ve Vídni pracovala pro exulanty z celé východní Evropy (American Fund for Czechoslovak Refugees, předtím Tolstoy Foundation).
Dne 8. září 2009 se konala v jezuitském kostele v Brně za paní Podoski zádušní mše.
(Informace o činnosti ve Vídni a o zádušní mši pro naši encyklopedii upřesnil 8. 9. 2009 pan Jan Rozehnal, děkujeme.)
osoby

Jaroslav Budlovský
spolužáci na gymnáziu Ivo Ducháček
rodinný přítel František Skorkovský
spolužáci na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


partneři

Charles Lauwers
sňatek: 16. 3. 1939, Zlín (farní kostel)
(první manžel)
Jozef Junosza Podoski
(druhý manžel)


děti

Marina Podoski
nemanželská dcera
ulice

Hutterteich - Hutterův rybník
bydliště (dnes náměstí 28. října)Menš


Aktualizováno: 25. 02. 2024