Ladislav Havelka

* 27.8.1918 Brno – † 12.7.1943 Berlín-Plötzensee


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v domovském listu otce Adolfa je u jména syna Ladislava červeně poznámka „† 12. 7. 1943 in Berlin, Charlottenburg“


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno


zaměstnání

dělník


poznámky

Ladislav Havelka ilegálně pracoval v Adamově, na jaře 1940 byl získán ke zpravodajské činnosti jedním z členů sovětské zpravodajské skupiny GRU Seluckého. V roce 1941 činnost zjištěna SD a gestapem Praha, počátkem března 1941 zahájeno zatýkání. Ladislav Havelka se pokusil o útěk, zatčen 15. 3. 1941 v Michálkovicích.
Používal krycí jméno ADAM. Souzen se spolupracovníky Lidovým soudním dvorem v hlavním přelíčení ve dnech 11 . a 12. 11. 1942, odsouzen k trestu smrti a trvalé ztrátě čestných občanských práv za úmysl odtrhnout Čechy a Moravu od Říše, nepřátelství k Říši, činnost pro sovětskou zpravodajskou službu částečně v roce 1940 a na jaře roku 1941. Do odbojové činnosti zapojil i bratra Františka (1916–1941).
(Údaje pro naši encyklopedii laskavě doplnil Ing. Petr Kopečný z Brna, děkujeme.)osoby

Vladislav Bobák
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni Marta Delamová
společně souzeni Jan Fichtel
společně souzeni Jan Habrda
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni (Jan Habrda byl popraven o měsíc později) Alois Horký
společně souzeni
další osoby (2)...
Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2019