Vladislav Bobák

* 4.2.1912 Horní Lhota (okres Zlín) – † 12.7.1943 Berlín-Plötzensee


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


pseudonym

Bredov (krycí jméno)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Horní Lhota čp. 72 (rodný dům),
Brno-Židenice, Slavíkova 17


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 2. světové války ve Zlíně, sad Komenského (nesprávně datum úmrtí -Menš)


zaměstnání

číšník


odborné a zájmové organizace

sportovní pilot


poznámky

Vladislav Bobák, krycím jménem Bredov, byl vyslán do českých zemí sovětskou zpravodajskou službou se skupinou zpravodajců v únoru 1940.
V době své nejintenzivnější činnosti bydlel v Brně-Židenicích. Spolupracoval s Vladimírem Volejníkem (*10. 10. 1920, popraven 3. 5. 1943 v Berlíně-Plötzensee), který bydlel v Sokolnicích a pracoval jako mechanik na brněnském letišti. Volejník mu dodával zprávy z letiště a také informace o dislokaci vojenských a policejních útvarů v Brně. Bobák získal jako radistu své odbojové skupiny Gustava Košuliče z Horních Heršpic, který vykonával funkci inspektora amatérských vysílacích stanic. Krátkovlnnou vysílací a přijímací stanici pro něj zhotovil Jan Habrda. Bobákova síť pronikla i do Zbrojovky v Brně, odkud prostřednictvím Františka Havelky získávala důležitou technickou dokumentaci a vzorky materiálů.
Bobák byl gestapem zatčen 6. 3. 1941, odsouzen se spolupracovníky 12. 11. 1942 Volksgerichtshofem k trestu smrti.
Poznámka: Volksgerichtshofem byli odsouzeni 12. 11. 1942 k smrti: Vladislav Bobák, Jan Volek, Josef Žák, Milan Kubišta, Antonín Kubišta, Ladislav Havelka, František Havelka, Vlastimil Erben, Jindřich Pintera a Gustav Košulič a popraveni 12. 7. 1943. Jan Habrda, odsouzený s nimi společně, byl popraven až 16. 8. 1943.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil a poskytnutí fotografie zprostředkoval Ing. Ladislav (Laco) Polák, děkujeme. Za souhlas k použití fotografie děkujeme panu Jaroslavu Čvančarovi.)
osoby

Marta Delamová
společně souzeni Jan Fichtel
společně souzeni Jan Habrda
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni (Jan Habrda byl popraven o měsíc později) František Havelka
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni Ladislav Havelka
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni
další osoby (5)...
ulice

Slavíkova
bydliště (dnes Došlíkova)


Menš, Kopin


Aktualizováno: 02. 04. 2022