Internetová encyklopedie dějin Brna

Arnošt Lamprecht

  Prof. PhDr. Arnošt Lamprecht, DrSc.


  • * 19.10.1919 Štítina u Opavy – † 2.5.1985 Brno


  • univerzitní profesor, jazykovědec - bohemista, dialektolog, externí vedoucí brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Purkyňova 82 (1948)


  • vzdělání

   1930–1938 gymnázium v Opavě,
   1938–1939 a 1945–1947 FF MU - bohemistika a rusistika na (1950 titul PhDr., 1955 CSc., 1957 docent, 1962 profesor českého jazyka a dialektologie, 1970 DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Za vynikající práci (1965)

  • jiné pocty

   stříbrná a zlatá medaile Josefa Dobrovského,
   stříbrná medaile UJEP v Brně (1975),
   zlatá medaile Filozofické fakulty UJEP v Brně (1979)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   středoškolský profesor,
   1950–1985 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,
   Ústav pro jazyk český ČSAV - externí vedoucí brněnské odbočky

  • odborné a zájmové organizace

   člen kolegia jazykovědy ČSAV a Československého komitétu slavistů,
   člen redakční rady Slova a slovesnost a SPBFF


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 60, hrob č. 266–267


  • poznámky

   Po studiích české a ruské filologie na FF MU v Brně působil dva roky na brněnských gymnáziích. V roce 1949 se natrvalo vrátil na fakultu jako asistent slovanského semináře. V roce 1957 se habilitoval, 1962 se stal profesorem, 1970 byl jmenován doktorem filologických věd.
   Na UJEP působil několik let jako prorektor. V 60. až 80. letech vedl na FF Katedru českého jazyka, slovanské, indoevropské a obecné jazykovědy. Byl externím vedoucím brněnské pobočky ÚJČ a členem redakční rady časopisu Slovo a slovesnost.
   Vědecky se soustředil na dialektologii. Zabýval se především jazykovou situací slezských nářečí. Dialektologie ho vedla ke studiu vývoje národního jazyka jako celku a ke zkoumání jeho fonologického systému.
   Pozornost věnoval i fonologickým systémům ostatních slovanských jazyků, zkoumal rovněž vývoj praslovanštiny.
   V posledním období svého života se soustředil na srovnávací studium genetických vztahů mezi jazykovými rodinami.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Věra Lamprechtová (Michálková)
   Drahoslava Lamprechtová (Rybářová)
   sňatek: 5. 7. 1942


  • ulice

   Purkyňova
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Erh


Aktualizováno: 01. 02. 2020