Prof. PhDr. Arnošt Lamprecht, DrSc.

* 19.10.1919 Štítina u Opavy – † 2.5.1985 Brno


univerzitní profesor, jazykovědec - bohemista, dialektolog, externí vedoucí brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


bydliště

Brno-Královo Pole, Purkyňova 82 (1948)


vzdělání

1930–1938 gymnázium v Opavě,
1938–1939 a 1945–1947 FF MU - bohemistika a rusistika na (1950 titul PhDr., 1955 CSc., 1957 docent, 1962 profesor českého jazyka a dialektologie, 1970 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Za vynikající práci (1965)


jiné pocty

stříbrná a zlatá medaile Josefa Dobrovského,
stříbrná medaile UJEP v Brně (1975),
zlatá medaile Filozofické fakulty UJEP v Brně (1979)


dílo

zobrazit


zaměstnání

středoškolský profesor,
1950–1985 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,
Ústav pro jazyk český ČSAV - externí vedoucí brněnské odbočky


odborné a zájmové organizace

člen kolegia jazykovědy ČSAV a Československého komitétu slavistů,
člen redakční rady Slova a slovesnost a SPBFF


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 60, hrob č. 266–267


poznámky

Po studiích české a ruské filologie na FF MU v Brně působil dva roky na brněnských gymnáziích. V roce 1949 se natrvalo vrátil na fakultu jako asistent slovanského semináře. V roce 1957 se habilitoval, 1962 se stal profesorem, 1970 byl jmenován doktorem filologických věd.
Na UJEP působil několik let jako prorektor. V 60. až 80. letech vedl na FF Katedru českého jazyka, slovanské, indoevropské a obecné jazykovědy. Byl externím vedoucím brněnské pobočky ÚJČ a členem redakční rady časopisu Slovo a slovesnost.
Vědecky se soustředil na dialektologii. Zabýval se především jazykovou situací slezských nářečí. Dialektologie ho vedla ke studiu vývoje národního jazyka jako celku a ke zkoumání jeho fonologického systému.
Pozornost věnoval i fonologickým systémům ostatních slovanských jazyků, zkoumal rovněž vývoj praslovanštiny.
V posledním období svého života se soustředil na srovnávací studium genetických vztahů mezi jazykovými rodinami.
ulice

Purkyňova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Erh


Aktualizováno: 01. 02. 2020