Rudolf Daniel

* 3.4.1897 Brno-Bystrc


válka a odboj 1914–1919; legionář italský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno-Bystrc


poznámky

Domovská obec: Bystrc, okr. Brno.
V rakousko-uherské armádě vojín 14. pěšího pluku. Zajat: 8. 2. 1918, Saga. Do legií se přihlásil 17. 2. 1918. V čs. legii v Itálii měl hodnost vojín.
V databázi www.vuapraha.army.cz je uvedeno, že údaje na kartě jsou velmi kusé. V poznámce jsou kódy VS, což by mělo znamenat, že se vrátil do vlasti a zemřel.


prameny, literatura

Www stránky

"Detail legionáře"


Menš


Aktualizováno: 11. 08. 2013