Ferdinand Lerch

* 17.9.1893 Brno-Tuřany – † 1.2.1954 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Výborný plavec, v italských legiích znám jako "maestro gymnastico", byl vynikajícím tělocvikářem českého družstva. Od italského krále dostal kytici bílých šeříků poté, co s vojáky zatancoval perfektně nacvičenou Besedu.
Sbíral také poštovní známky.


bydliště

Brno:
- Podlipná 5
- Sladovnická 29
- Vyšehradská 42


vzdělání

německá obecná škola v Nenovicích


vyznamenání a pocty

italská medaile „Fattiche di guerra“


zaměstnání

dělník u firmy Hlaváč a Isbar v Brně (před 1. světovou válkou),
poštovní zřízenec (po 1. světové válce)


odborné a zájmové organizace

ČSOL, Místní jednota v Brně-Tuřanech (1928, 1932 a 1933 předseda, 1929–1930 a 1934–1937 místopředseda, 1931 jednatel, 1938–1939 a 1945–1948 člen výboru),
SPB,
Sokolpoznámky

Domovská obec: Ivanovice, okr. Brno; Horní Lhota, okr. Holešov.
Osobní číslo 2 966.
V rakousko-uherské armádě vojín 3. pěšího pluku. Zajat 11. 6. 1915 u Piavy jako pěšák 4. pěšího pluku. Pobýval v zajateckém táboře v kasárnách Coli Asti v Alexandrijské provincii, zde se koncem srpna 1915 spolu s dalšími muži přihlásili do srbské armády. Přihláška nebyla (později) uznána, pro zápočet legionářské doby mu byla uznána až další přihláška, učiněná 28. 2. 1917 v táboře Santa Maria Capua Vetere do právě ustaveného Československého dobrovolnického sboru.
Dne 12. 5. 1918 zařazen ke 3. rotě 31. střeleckého pluku.
Po návratu do vlasti nasazen do bojů o Slovensko, 12. května 1919 povýšen na četaře. V rámci reorganizace československé armády byl 15. 7. 1919 převeden ke 2. rotě 31. pluku. Službu v armádě ukončil 25. 6. 1920, kdy v Kroměříži demobilizoval a vrátil se do Nenovic. Práci poštovního zřízence mohl vykonávat po absolvování zkoušky z českého jazyka.
partneři

Františka Lerchová (Přibylová)
sňatek: 2. 5. 1921 v Tuřanech


děti

Božena Chomátová (Lerchová)
Oldřich Lerch
Květoslava Semotamová (Lerchová)
jedno z dvojčat, druhý bratr Miroslav Miroslav Lerch
jedno z dvojčat, druhá sestra Květoslava, provdaná Samotamová Vladimír Lerch

další děti (1)...
ulice

Podlipná
rodiště Sladovnická
bydliště brzy po narození Vyšehradská
bydlel zde s manželkou a dětmi


stavby

Tuřanský hřbitov
Pratecká
místo posledního odpočinku


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 15. 09. 2016