Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Lerch

  Ferdinand Lerch


  • * 17.9.1893 Brno-Tuřany – † 1.2.1954 Brno


  • válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Výborný plavec, v italských legiích znám jako "maestro gymnastico", byl vynikajícím tělocvikářem českého družstva. Od italského krále dostal kytici bílých šeříků poté, co s vojáky zatancoval perfektně nacvičenou Besedu.
   Sbíral také poštovní známky.


  • bydliště

   Brno:
   - Podlipná 5
   - Sladovnická 29
   - Vyšehradská 42


  • vzdělání

   německá obecná škola v Nenovicích

  • vyznamenání a pocty

   italská medaile „Fattiche di guerra“


  • zaměstnání

   dělník u firmy Hlaváč a Isbar v Brně (před 1. světovou válkou),
   poštovní zřízenec (po 1. světové válce)

  • odborné a zájmové organizace

   ČSOL, Místní jednota v Brně-Tuřanech (1928, 1932 a 1933 předseda, 1929–1930 a 1934–1937 místopředseda, 1931 jednatel, 1938–1939 a 1945–1948 člen výboru),
   SPB,
   Sokol


  • hrob

   Tuřanský hřbitov, Pratecká


  • poznámky

   Domovská obec: Ivanovice, okr. Brno; Horní Lhota, okr. Holešov.
   Osobní číslo 2 966.
   V rakousko-uherské armádě vojín 3. pěšího pluku. Zajat 11. 6. 1915 u Piavy jako pěšák 4. pěšího pluku. Pobýval v zajateckém táboře v kasárnách Coli Asti v Alexandrijské provincii, zde se koncem srpna 1915 spolu s dalšími muži přihlásili do srbské armády. Přihláška nebyla (později) uznána, pro zápočet legionářské doby mu byla uznána až další přihláška, učiněná 28. 2. 1917 v táboře Santa Maria Capua Vetere do právě ustaveného Československého dobrovolnického sboru.
   Dne 12. 5. 1918 zařazen ke 3. rotě 31. střeleckého pluku.
   Po návratu do vlasti nasazen do bojů o Slovensko, 12. května 1919 povýšen na četaře. V rámci reorganizace československé armády byl 15. 7. 1919 převeden ke 2. rotě 31. pluku. Službu v armádě ukončil 25. 6. 1920, kdy v Kroměříži demobilizoval a vrátil se do Nenovic. Práci poštovního zřízence mohl vykonávat po absolvování zkoušky z českého jazyka.


  • obrazy

   img9948.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Františka Lerchová (Přibylová)
   sňatek: 2. 5. 1921 v Tuřanech


  • děti

   Božena Chomátová (Lerchová)
   Oldřich Lerch
   Květoslava Semotamová (Lerchová)
   jedno z dvojčat, druhý bratr Miroslav Miroslav Lerch
   jedno z dvojčat, druhá sestra Květoslava, provdaná Samotamová Vladimír Lerch

   další děti (1)...


  • rodiče

   Ferdinand Lerch
   Filumena Lerchová (Černá)


  • sourozenci

   Alois Lerch
   Františka Lerchová
   Antonín Lerch
   Karel Lerch


  • ulice

   Podlipná
   rodiště Sladovnická
   bydliště brzy po narození Vyšehradská
   bydlel zde s manželkou a dětmi


  • stavby

   Tuřanský hřbitov
   Pratecká
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 15. 09. 2016

Ferdinand Lerch. Fotografii zaslala paní Božena Chomátová, dcera. Děkujeme.