Ludmila Tučková

* 21.5.1882 Brno – † 25.2.1960 Brno


klavíristka


rodné jméno

Tučková


národnost

českávzdělání

měšťanská škola v Brně,
studium na Janáč­kově varhanické škole v Brně (1897–1900),
státní zkouška ze hry na klavír v Praze (1900), poté na konzervatoři v Praze - hra na klavír ve třídě Josefa Jiránka a studium hry na harfu u Hanuše Trneč­ka (1902–1908)


zaměstnání

asistentka hry na Janáčkově varhanické škole v Brně (1900/1901),
profesorka klavírní hry na hudebním učilišti v Chersonu (1907–1914),
profesorka hry na klavír v Brně na varhanické škole (1916–1919, s přerušením) a na brněnské konzervatoři (1919–1939, penzionována 31. 8. 1939)


odborné a zájmové organizace

hra na klavír


hrob

poznámky

Byla velmi činná v Brně také koncertně, zejména v pod­nicích varhanické školy a Klubu přátel umění. Později také doprovázela Vachův sbor moravských učitelek.
V pe­dagogické činnosti pokračovala i po odchodu do důchodu.
osobyulice

Schwedengasse + Basteigasse - Švédská + Na hradbách
rodný dům (dnes Rooseveltova) Grosser Platz - Velké náměstí
bydliště doložené v roce 1890 (dnes náměstí Svobody) Krautmarkt - Zelný trh
bydliště doložené v roce 1900


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Rč, MŠ, Menš, mát


Aktualizováno: 24. 06. 2020