JUDr. Vladislav Tuček

* 25.12.1883 Brno – † 15.12.1953 Brno, nemocnice u sv. Anny


vrchní ředitel I. moravské spořitelny v Brně
dítě (jedno z dvojčat) osobnosti: JUDr. Josef Tučekvzdělání

gymnázium Brno,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1903–8. 6. 1918)


zaměstnání

náměstek vrchního ředitele I. moravské spořitelny v Brně,
vedoucí ředitel Úrazové pojišťovny dělnické v Brně


odborné a zájmové organizace

člen městské rady v Brně,
člen zemské školní rady v Brně,
spolek Všehrd (předseda)


hrob

poznámky

V roce 1944 byl z blíže zatím neurčených důvodů internován v Terezíně, odkud byl propuštěn 10. 10. 1944.
osoby

Bartoloměj Janků
dr. Tuček byl jedním ze svědků sňatku dr. Janků


partneři

Marie Tučková (Lifková)
sňatek: 18. 6. 1921, Brno (Městská rada), církevní sňatek 29. 4. 1940 Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)
ulice

Altbrünnergasse (Starobrněnská)
rodný dům (dnes Starobrněnská) Husova
bydliště Zahradníkova
bydliště Grosser Platz - Velké náměstí
bydliště doložené v roce 1890 (dnes náměstí Svobody) Krautmarkt - Zelný trh
bydliště (doloženo v roce 1900)
další ulice (1)...


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Rč, Menš, mát


Aktualizováno: 20. 10. 2022