Karel Jiří Blažek

* 13.1.1890 České Budějovice


pedagog; válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

„Končím své zápisy v této staré kronice, nejstarší kronice školní v městě Brně. Byl jsem vyzván koncem června předsedou zaměstnanecké rady učitelské (bez jejíhož souhlasu se od únorových událostí neobsadí žádné místo učitelské), abych odešel do penze! /.../
S přesvědčením, že konal vždy neohroženě svou povinnost učitelskou a národní, odchází (dne 1. října 1904 po 41 letech činnosti) na odpočinek, rozloučil se s milou mládeží a p. p. učiteli. Bůh dejž, aby nástupce jeho taktéž poctivě se staral o rozkvět svěřené mu školy - bez ohledu na přízeň neb nepřízeň kohokoliv - pak bude moci podobně s dobrým svědomím a spokojeně odcházeti na odpočinek. Toť můj upřímný vzkaz a pozdrav mému neznámému nástupci. V Brně 31. srpna 1950. Karel Blažek.“
(Poslední zápis ředitele Blažka ve školní kronice.)


vzdělání

nižší reálka a učitelský ústav v Českých Budějovicích (v červnu 1909 zkouška učitelské dospělosti, na jaře 1912 vykonal v Příbrami zkoušku učitelské způsobilosti)


zaměstnání

učitel od 13. 9. 1909 Spytihněv u Napajedel, okr. Uherské Hradiště, poté další školy ve stejném okrese (Nedakonice, Boršice u Buchlovic, Podolí).
po návratu z legií v listopadu 1920 se stal definitivním učitelem na chlapecké obecné škole na Vídeňské ulici v Brně,
od září 1928 zatímně přemístěn na dívčí obecnou školu na Kounicově ulici,
od září 1936 vedl správu chlapecké obecné školy na náměstí 28. října (do března 1941, poté znovu od června 1945 do srpna 1950)


poznámky

Domovská obec: Podolí, okr. Uherské Hradiště; Torna, okr. Moldava nad Bodrou.
V rakousko-uherské armádě desátník jednoroční dobrovolník 25. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 15. 9. 1915, Deražno. Přihlášení do legií: 27. 4. 1916, Caricyn Saratov. Nejdříve zařazen 1. 6. 1916 do srbské legie, 1. dobrovolnická divize, 4. pěší pluk, desátník.
Do čs. legie v Rusku zařazen 16. 8. 1916, 1. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 15. 12. 1920, poslední útvar: 3. střelecký pluk, ubytovatel 19. transportu; poslední hodnost: kapitán.
Poznámka v databázi www.vuapraha.army.cz: „převeden do zálohy“. V této databázi je datum narození 14. 1. 1890 Brno.

Vycházíme z údajů v životopisu, který sepsal osobně řídící učitel Karel Blažek do školní kroniky.
Z působení v Podolí, okr. Uherské Hradiště, odveden jako domobranec k 25. pěšímu pluku v roce 1915. S plukem odešel na ruskou frontu, v září 1915 padl do ruského zajetí. V roce 1916 vstoupil do ruské legie, domů se vrátil v roce 1920 jako kapitán 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova. Od listopadu 1920 učil už jen na školách v Brně. Koncem března 1941 byl výnosem Zemské školní rady v Brně dán na trvalý odpočinek. Od 1. 6. 1945 se vrátil znovu do funkce ředitele školy na náměstí 28. října 22 a koncem školního roku 1949/1950 odešel do penze. On sám v životopisu o srbské legii nehovoří (-Menš).události

28. 4. 1956
Oslava 70. výročí založení školy
účastník slavnosti, bývalý ředitel školy


Menš


Aktualizováno: 01. 12. 2016