Otakar Stejskal

* 5.2.1895 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář francouzský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

zaměstnání

voják z povolání


poznámky

Domovská obec: Brno.
V rakousko-uherské armádě měl za první světové války hodnost kadeta. Zajat 23. 9. 1915. Do srbské legie zařazen 18. 5. 1916, 1. pluk, 2. divize, podporučík. Do čs. legie ve Francii zařazen 1. 5. 1918, 23. střelecký pluk, poručík. Konec v legiích neuveden, poslední útvar: 23. střelecký pluk, poslední hodnost: nadporučík.
Po návratu do vlasti pokračoval ve službě v čs. armádě.


prameny, literatura

Www stránky

"Detail legionáře"
ulice

Kröna (Křenová)
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Křenová)


Menš


Aktualizováno: 02. 12. 2016