Dipl. Ing. Ernest August Potuczek-Lindenthal

* 27.1.1917 Brno – † 12.9.2008 Kiel


architekt, malíř, kreslíř, tvůrce vystřihovaných siluet


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, SRN


zajímavé okolnosti

Již jako malý chlapec vystřihoval pro svou sestru siluety toho, co viděl ve svém nejbližším okolí, „ilustroval" také pohádky. První ilustrace vyšly v novinách a časopisech v době, kdy mu ještě nebylo ani 13 let.
V roce 1934 jeho matka Ernesta uveřejnila v časopise Die Frau von Heute, který vycházel v Zábřehu na Moravě, článek Das Gebrauch-Exlibris, kde ukázala jeho tvorbu.


bydliště

Brno, Kamenná 21,
Kiel - Oppendorf


vzdělání

1934–1939 architektura na německé technice v Brně


vyznamenání a pocty

Leischingova cena pro mladé umělce (1937),
cena spolku BRUNA


dílo

- účast na mezinárodní výstavě exlibris v Los Angeles (1935), zde měl 26 listů
- výstava "Sto let kresby a stříhané silhuety Ernesta A. Potuczka", kde měl 115 exponátů, z toho 29 exlibris (výstava se konala 3.–20. 3. 1935, vydán k ní stejnojmenný katalog, Brünn, Mähr. Kunstverein 1935)
- další účast na vánočních výstavách v Domě umělců v Brně (1936, 1937); do roku 1945 je známo 120 reprodukovaných exlibris, téměř všechny to jsou vystřihované siluety


zaměstnání

architekt


odborné a zájmové organizace

Wandervogel (Stěhovavý pták = mládežnické hnutí),
Heimatsverband BRUNA


poznámky

Jako mladý chlapec v rámci mládežnického hnutí Wandervogel podnikal výlety a zprávy o nich opatřil kresbami a vystřihovanými siluetami.
Po dokončení studia architektury byl v roce 1940 povolán k wehrmachtu, v roce 1941 byl u Volchova v Rusku těžce zraněn. Vrátil se zpět a do konce války pobýval v různých lazaretech.
V roce 1945 byl s celou rodinou odsunut z Brna, odebral se do Šlesvicka-Holštýnska, odkud pocházela jeho žena. Po roce 1946 se věnoval architektuře. Kromě toho se věnoval i nadále vystřihovaným siluetám. Ilustroval také publikaci o tzv. brněnském pochodu smrti. Na přání své ženy založil v Kielu „Verlag Haus Lindenthal“ (Nakladatelství Lindenthal).
osoby

Mirko Riedl
M. Riedl byl znalcem díla A.
Potuszeka-Lindenthala


partneři

děti

Hartmut Potuczek-Lindenthal
Reingarde Potuczek-Lindenthalulice

Kamenná
bydliště


události

17. 8. 2009
Trocha nostalgie – brněnské umění Ex-Libris (výstava vystřihovaných siluet)
autor vystavených děl


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 11. 01. 2022