Encyklopedie dějin města Brna

Ernest August Potuczek-Lindenthal

  Dipl. Ing. Ernest August Potuczek-Lindenthal


  • * 27.1.1917 Brno – † 12.9.2008 Kiel


  • architekt, malíř, kreslíř, tvůrce vystřihovaných siluet


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, SRN


  • zajímavé okolnosti

   Již jako malý chlapec vystřihoval pro svou sestru siluety toho, co viděl ve svém nejbližším okolí, „ilustroval" také pohádky. První ilustrace vyšly v novinách a časopisech v době, kdy mu ještě nebylo ani 13 let.
   V roce 1934 jeho matka Ernesta uveřejnila v časopise Die Frau von Heute, který vycházel v Zábřehu na Moravě, článek Das Gebrauch-Exlibris, kde ukázala jeho tvorbu.


  • bydliště

   Brno, Kamenná 21,
   Kiel - Oppendorf


  • vzdělání

   1934–1939 architektura na německé technice v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Leischingova cena pro mladé umělce (1937),
   cena spolku BRUNA


  • dílo

   zobrazit - účast na mezinárodní výstavě exlibris v Los Angeles (1935), zde měl 26 listů

   - výstava "Sto let kresby a stříhané silhuety Ernesta A. Potuczka", kde měl 115 exponátů, z toho 29 exlibris (výstava se konala 3.–20. 3. 1935, vydán k ní stejnojmenný katalog, Brünn, Mähr. Kunstverein 1935)

   - další účast na vánočních výstavách v Domě umělců v Brně (1936, 1937); do roku 1945 je známo 120 reprodukovaných exlibris, téměř všechny to jsou vystřihované siluety


  • zaměstnání

   architekt

  • odborné a zájmové organizace

   Wandervogel (Stěhovavý pták = mládežnické hnutí),
   Heimatsverband BRUNA


  • poznámky

   Jako mladý chlapec v rámci mládežnického hnutí Wandervogel podnikal výlety a zprávy o nich opatřil kresbami a vystřihovanými siluetami.
   Po dokončení studia architektury byl v roce 1940 povolán k wehrmachtu, v roce 1941 byl u Volchova v Rusku těžce zraněn. Vrátil se zpět a do konce války pobýval v různých lazaretech.
   V roce 1945 byl s celou rodinou odsunut z Brna, odebral se do Šlesvicka-Holštýnska, odkud pocházela jeho žena. Po roce 1946 se věnoval architektuře. Kromě toho se věnoval i nadále vystřihovaným siluetám. Ilustroval také publikaci o tzv. brněnském pochodu smrti. Na přání své ženy založil v Kielu "Verlag Haus Lindenthal" (Nakladatelství Lindenthal).


  • obrazy

   img9423.jpg img9424.jpg img9425.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Buchzeichen. Ex libris Ernest Potuczek - Lindenthal"
   "Lexikon bedeutender Brünner Deutscher 1800–2000 : ihr Lebensbild, ihre Persönlichkeit, ihr Wirken : hier werden Bürger und Bürgerinen dieser Stadt vorgestellt, die in ihr oder in ihrer Umgebung geboren und groß wurden; auch solche, die zuzogen und in ihr Heimat oder Berufserfolg fanden: Berühmte und Bedeutende, Ausgezeichnete und Verdienstvolle, Bekannte und weniger Bekannte"


  • partneři

   Helene Potuczek-Lindenthal (Nielsen)
   sňatek: 1941


  • děti

   Hartmut Potuczek-Lindenthal
   Reingarde Potuczek-Lindenthal


  • rodiče

   August Potuczek (Augustin Potůček)
   Ernesta (Ernestine) Potuczek (Lindenthal)


  • ulice

   Kamenná
   bydliště


  • události

   17. 8. 2009
   Trocha nostalgie – brněnské umění Ex-Libris (výstava vystřihovaných siluet)
   autor vystavených děl


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 12. 2017

Titulní strana katalogu výstavy.