Internetová encyklopedie dějin Brna

Ondřej Sekora

  Ondřej Sekora


  • * 25.9.1899 Brno-Královo Pole – † 4.7.1967 Praha


  • novinář, malíř, ilustrátor, spisovatel; sběratel brouků; sportovec, zakladatel čs. ragbyového sportu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • nej...

   Československo: první přeložil do češtiny pravidla hry ragby (1926),
   byl naším prvním reportérem z cyklistického závodu Tour de France

  • zajímavé okolnosti

   V Lidových novinách v Brně se zrodila i jeho proslulá postavička Ferdy Mravence (poprvé se objevila v roce 1933), kterou sám autor považoval za nejzdařilejší svou kreslenou figurku.
   Ondřej Sekora vzpomínal v roce 1940 v Úhoru, kritické revue literatury pro mládež, že Ferdův příchod na svět nebyl snadný.
   Aby postavička mohla plnit své úkoly, potřeboval ji malíř nakreslit co nejjednodušší. Zvolil dva prvky, které mu pomohly vyjadřovat jakoukoliv situaci, v níž se Ferda Mravenec ocitl. „Ať jsem mravence postavil, jak chtěl, už jsem napřed věděl, jak mu natočím zadeček, abych jím celý jeho pohyb, celou situaci, ba i jeho výraz v obličeji zdůraznil.“ Kromě zadečku Ferdu Mravence charakterizuje puntíčkovaný šátek s cípy, které malíř podle potřeby různě natáčel.


  • bydliště

   Brno-Královo Pole:
   - Svatopluka Čecha 20
   - Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse) 15
   - Horní náměstí (Oberring) 9
   - Grenzgasse - Hraniční 4

   Praha XIX, Krocínova 1


  • vzdělání

   studium na gymnáziu v Brně a ve Vyškově (v septimě v roce 1918 byl odveden do vojenské služby),
   v roce 1919 absolvoval na gymnáziu ve Vyškově,
   v roce 1920 začal studovat Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale studia záhy přerušil a roku 1921 nastoupil do zaměstnání,
   po přechodu do Prahy v roce 1927 navštěvoval také dva roky jako externista třídu prof. Hofbauera na uměleckoprůmyslové škole v Praze

  • vyznamenání a pocty

   cena na Expo v Bruselu za knihu Uprchlík na ptačím stromě (1958),
   zasloužilý umělec (1964),
   Cena Marie Majerové za literaturu

  • jiné pocty

   v roce 1999 ke stému výročí jeho narození byla vydána stříbrná mince v hodnotě 200 Kč a přítisk k poštovní známce,
   v roce 2000 se konala v Moravské galerii v Brně výstava věnovaná životu a dílu Ondřeje Sekory, výstavu doprovodil obsáhlý katalog


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od roku 1921 sportovní redaktor a kreslíř v Lidových novinách v Brně a v revue Salon (zde byl v roce 1922 krátce i odpovědný redaktor),
   v roce 1926 založil a sám pak redigoval také časopis Sport,
   po roce 1945 Lidové noviny, deník Práce, Dikobraz,
   Státní nakladatelství dětské knihy (jako vedoucí redaktor knižnice pro nejmenší, do roku 1954),
   poté samostatný spisovatel a ilustrátor,
   kreslil pro dětské časopisy Mateřídouška, Ohníček, Pionýr

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská župa ragby (čestný předseda)


  • poznámky

   Redakcí Lidových novin byl poslán v roce 1924 do Francie, kde působil jako dopisovatel. Jako sportovní redaktor a zpravodaj Lidových novin se tam blíže seznámil i s tehdy u nás ještě neznámým sportem zv. ragby, který v něm vzbudil velký zájem a našel v něm i nadšeného propagátora.
   Po návratu do Brna jej proto uváděl v život v Brně, sám byl instruktorem a trenérem prvních zájemců o tento sport, přeložil jeho pravidla do češtiny, napsal o něm první příručku (Rugby, jak se hraje a jeho pravidla, Praha 1926) a zorganizoval a soudcoval u nás vůbec první ragbyové utkání 9. 5. 1926 na hřišti Moravské Slávie v Brně-Pisárkách.
   V roce 1927 opět pracoval několik měsíců v Paříži, ale po návratu z Francie už následoval hlavní redakci LN do Prahy, kam se také natrvalo přestěhoval a v roce 1930 i podruhé oženil.

   V letech 1944–1945 byl vězněn v pracovních táborech Kleinstein v Polsku a Osterode v Německu. Z tohoto vězeňského pobytu se zachovaly jeho - pro něj stylově typické - krásné dokumentární kresby, jež byly vydány v roce 2016 v knize Deníky Ondřeje Sekory 1944–1945 a poprvé byly představeny veřejnosti v Brně na výstavě Lidské mraveniště Ondřeje Sekory 19. 10. 2015 při příležitosti převzetí Sekorovy pozůstalosti Centrem dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně dne 3. 8. 2015.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Martin Skyba
   švagr Edvard Valenta
   přítel


  • partneři

   Markéta Sekorová (Kalabusová)
   sňatek: 19. 3. 1923, Brno (městská rada)
   manželství rozloučeno zemským soudem civilním v Brně 19. 12. 1924
   Ludmila (Lilly) Sekorová (Roubíčková)
   sňatek: 29. 11. 1930, Praha (civilní matrika), církevní sňatek 16. 6. 1939, Praha-Dejvice („sv. Matěj na Šárce“)
   (druhá manželka)


  • děti

   Ondřej Sekora


  • rodiče

   Ondřej Sekora
   Anna Sekorová (Racková)


  • sourozenci

   Sekora
   Anežka Šamalíková (Sekorová)
   Božena Skybová (Sekorová)
   Marie Sekorová


  • ulice

   Svatopluka Čecha
   rodný dům Horní náměstí (Oberring)
   bydliště doložené v roce 1905 (dnes Mojmírovo náměstí) Grenzgasse - Hraniční
   bydliště (doloženo v roce 1906, kdy zde zemřel jeho otec) Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
   bydliště


  • osoba na objektech

   O. Sekora
   pamětní deska: Jakuba Obrovského 2/01


  • stavby

   Areál Ondřeje Sekory
   Jakuba Obrovského 2/2
   areál je po něm pojmenován


  • události

   18. 12. 2019
   Výstava Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce
   je mu věnována výstava
   19. 10. 2015
   Výstava Lidské mraveniště Ondřeje Sekory
   jemu věnována výstava
   3. 8. 2015
   Moravské zemské muzeum získalo pozůstalost Ondřeje Sekory 9. 5. 1926
   První utkání v ragby v ČSR
   zakladatel čs. ragby a čestný předseda Moravské župy ragby


  • související odkazy

   Pozvánka na literární večer věnovaný Ondřeji Sekorovi
   Výstava Lidské mraveniště Ondřeje Sekory


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 11. 2019