Eduard Ernst Essler

* 25.12.1855 Brno – † 25.5.1929 Brno


průmyslník ve vlnařství


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Od roku 1913 byla uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce a továrna byla přebudována na moderní přádelnu. K pohonu strojů bylo používáno parních a vodních turbín.
První světová válka zdárný vývoj závodu pozastavila. Majitel se proto rozhodl provoz rozšířit o výrobu všech druhů pánských a dámských látek. Byla postavena tkalcovna a úpravna, opatřená nejmodernějšími stroji a vodní elektrárna.
Pro potřeby Brna zřídila firma rozsáhlý tovární sklad na Cejlu. Celoročně bylo v podniku zaměstnáno kolem 450 dělníků.zaměstnání

původně provozoval agenturu pro obchod se všemi výrobky v Brně, poté přádelnu a továrnu na dámské a pánské látky, firma sídlila v Obřanech čp. 155 (nyní Fryčajova ulice č. 2),
podnik byl založen Robertem Ignatzem Stoklaskem, který se zpočátku zabýval pouze přádelnictvím ve mzdě,
roku 1900 prodal firmu Eduardu E. Esslerovi a ta byla vedena do roku 1905 pod jménem bývalého majitele

v roce 1905 požádal Eduard Ernst Essler o zapsání nového názvu firmy Obrzaner Spinnerei Eduard Ernst Essler,
od roku 1900 bylo započato s výrobou příze různých druhů, prokura podniku byla v roce 1910 udělena synu Adolfovi E. Esslerovi a o pět let později (1915) otec Eduard Ernst předal vedení přádelny jedinému synovi a sám se stal prokuristou podniku


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 82, řada 2, hrob č. 248–250osoby

Robert Ignatz Stoklasek
švagr Eduarda Ernsta Esslera


partneři

Johanna Nepomucena Essler (Löw)
sňatek: 14. 4. 1883, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
ulice

Franzensglacis + Carlsglacis (též Karlsglacis) + Theresienglacis + Zollhausglacis (Františkovo + Karlovo + Tereziino + Celní Koliště)
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Koliště) Fryčajova
Fryčajova č. 2 - sídlo firmy Obrzaner Spinnerei Eduard Ernst Essler


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

28. 2. 1912
Požár Esslerovy přádelny v Obřanech
majitel továrny


Menš, Jord


Aktualizováno: 19. 01. 2019