Internetová encyklopedie dějin Brna

Heinrich Schmal st.

  Heinrich Schmal st.


  • * 1743 Aachen (Německo) – † 16.3.1802 Brno


  • podnikatel ve vlnařství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Německo, Habsburská monarchie


  • zajímavé okolnosti

   Z Německa do Brna přišli s manželkou v roce 1771.
   K roku 1791 měl H. Schmal v provozu deset velkých tkalcovských stavů, na nichž pracovalo 20 tovaryšů, a  dále zaměstnával přes 500 osob, větší část při předení příze, přičemž počet stavů a dělníků stoupal, takže k roku 1800 vykázal již 30 velkých a tři malé stavy a zaměstnával přes 600 osob.
   Výše produkce činila k roku 1791 kolem 500 kusů látek, v roce 1798 již 1000 kusů a vývoz směřoval do Čech, Rakouska, Uher, Itálie, Štýrska a Polska.


  • vzdělání

   v Brně vstoupil do soukenického cechu,
   mistrovské právo získal k roku 1791


  • zaměstnání

   po příchodu do Brna pracoval sedm let (do roku 1778) jako soukenický mistr a apretér v první privilegované soukenické továrně na jemná sukna J. L. Köffilera,
   po osamostatnění mu gubernium udělilo roku 1778 oprávnění k výrobě jemných suken podle nizozemského způsobu,
   jelikož nebyl řádně vyučen, tak mu mu bylo nařízeno, aby se nechal přijmout do brněnského soukenického cechu,
   20. listopadu 1791 dostal tovární oprávnění ke zřízení továrny na výrobu jemných holandských suken a kazimír,
   provozovna na předměstí Velká Nová ulice č. 18 (nyní Lidická ulice č. 16) po čase byla nedostačující a některé provozy byly přemístěny do bývalé Köfillerovy manufaktury, kterou Schmal koupil v dražbě,
   H. Schmal potřeboval rozšířit výrobu a proto požádal spolu s příbuzným Josefem Schmalem, synem Heinrichem jako společníky a Franzem Essem (s nímž podnikal jako se společníkem již od roku 1791) o vyšší formální tovární oprávnění, které mu bylo 6. prosince 1800 uděleno,
   po manželově smrti řídila chod továrny vdova Katharina, která vynikala spořivostí a dobročinností


  • poznámky

   V nekrologu Kateřiny Schmalové († v dubnu 1813) se píše, že po smrti manžela se podílela až „do svých posledních dnů“ na vedení podniku. Zřejmě tyto nepříznivé okolnosti způsobily, že v roce 1840 byla továrna prodána v exekuční dražbě.


  • pojmenované ulice

   - Rote Gasse + Heinrich-Schmal-Gasse - Červená + ulice Heinricha Schmala (lidově Šmálka) (Veveří), jen část ulice


  • prameny, literatura


  • osoby

   Franz Esch (Ess)
   společníci v textilním podnikání Josef Schmal
   společníci v textilním podnikání


  • partneři

   Katharina Schmalová


  • děti

   Heinrich Schmal ml.


  • ulice

   Lidická
   Lidická č. 16 – v letech 1791–1835 zde sídlila továrna na výrobu jemných holandských suken a kazimíru Heinricha Schmala st. i Heinricha Schmala ml.


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 05. 03. 2020