Heinrich Schmal ml.

* 1762 Aachen (Německo)? – † 2.4.1839 Brno, předměstí Velká Nová


podnikatel ve vlnařství


národnost

německá


státní příslušnost

Německo, Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

K roku 1804 továrna na výrobu jemných holandských suken a kazimíru měla v provozu již 54 stavů a zaměstnávala na 600 osob, většinou při předení vlněné příze.


zaměstnání

ještě za života otce (H. Schmala st.) se stal před udělením vyššího formálního továrního oprávnění (6. prosince 1800) se svým příbuzným Josefem Schmalem a Franzem Essem/Eschem otcovým společníkem,
po úmrtí obou rodičů pokračoval nadále ve vlnařské výrobě,
roku 1819 požádal o zřízení prodejního skladu ve Vídni, k čemuž ho opravňovalo udělené tovární oprávnění,
k roku 1835 se H. Schmal ml. tohoto továrního oprávnění zřekl, když jeho společníci již dříve odstoupili z podnikání (Josef Schmal nebo mezitím zemřeli (Franz Ess/Esch),
roku 1840 byly budovy podniku prodány v dražbě


poznámky

byl patrně svobodný a bezdětnýosoby

Franz Esch (Ess)
společníci v textilním podnikání Josef Schmal
společníci v textilním podnikáníulice

Lidická
Lidická č. 16 – v letech 1791–1835 zde sídlila továrna na výrobu jemných holandských suken a kazimíru Heinricha Schmala st. i Heinricha Schmala ml.


Menš, Jord


Aktualizováno: 05. 03. 2020