Internetová encyklopedie dějin Brna

Petr Hadrava

  Petr Hadrava


  • * 29.6.1888 Vlkonice (okres Strakonice) – † 16.7.1918 u Svjagina


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; oběti války


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V legiích podporoval ve své rotě kulturní činnost. Jako zpěvák zakládal pěvecký kroužek. Ještě za pobytu 5. pluku na Ukrajině byl zřízen šachový klub, vycházel časopis roty (redaktor Pospíšil).

  • příčina úmrtí

   ubit bolševiky


  • bydliště

   Brno, náměstí Svobody


  • vzdělání

   reálka v Brně,
   abiturientský obchodní kurs v Brně

  • jiné pocty

   Osobním věstníkem MNO č. 56, roč. VI z 21. 7. 1923 jmenován z poručíka (podporučíka ruských legií) na kapitána dnem 16. 7. 1918


  • zaměstnání

   bankovní úředník

  • politická orientace

   pokroková strana

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol


  • hrob

   na lesním hřbitůvku u vsi Ziňkovky, Imanský újezd, Přímořská oblast (jako jediný Čechoslovák)


  • poznámky

   Domovská obec: Brno.
   V legiích osobní číslo 21 594.
   Do Brna se přistěhoval s rodiči a absolvoval zde středoškolská studia. Účastnil se života českého Brna, v legiích vzpomínal na sokolský slet v roce 1914 (jako člen Sokola zde snad i cvičil? - Menš).
   V rakousko-uherské armádě praporčík 8. pěšího pluku. Zajat: 1. 2. 1915, Čerteš. Do legií se přihlásil v Jekatěrinburku. Do čs. legie v Rusku zařazen 1. 8. 1916. Nejdříve zařazen k 1. střeleckému pluku. Později převeden pod pravomoc generála Červinky do skupiny důstojníků pro formování čsl. jednotek v Bělgorodě. K 5. střeleckému pluku v hodnosti podporučíka přeložen v červnu 1917 jako mladší důstojník 2. roty, později stanoven zatímním velitelem právě utvořené 8. roty.
   U vojáků oblíben pro své demokratické jednání. Křest ohněm prodělala 8. rota u Nikolsku Ussurijského. Velké hrdinství prokázala 8. rota u městečka Spasskoje. Dne 16. 7. 1918 při bojích, kdy 8. rota neměla dostatečné technické vybavení, se rozdělila na dvě části a obsadila nevýhodné postavení mezi železniční tratí a vesnicí Chvalinka. Zejména ta část roty, vedená Petrem Hadravou, se stala cílem tvrdého útoku bolševiků, kteří měli velkou početní převahu.
   Přesné okolnosti zajetí Hadravy nejsou známy: podle jedné verze byl při ústupu zadržen ve vesnici obyvateli a vydán bolševikům, podle jiného svědectví si při přeskakování plotu vymkl nohu a bolševici ho dopadli. Byl odvlečen do bolševického vlaku, podroben mučení, nakonec zabit ranou bodáku do krku. Jeho mrtvola vyhozena asi jednu verstu (přibližně 1 067 metrů) za stanicí Svjagino z vlaku.

   Životní osudy včetně tragického konce jsou vylíčeny podle osobního svědectví Jana Papouška, jeho blízkého spolubojovníka a přítele. V další uvedené literatuře jsou drobné rozdíly.


  • obrazy

   img19245.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Papoušek
   přítel v ruské legii


  • ulice

   náměstí Svobody
   tehdy Velké náměstí (bydlel zde s rodiči v domě „Čtyř mamlasů“)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 07. 04. 2017

Petr Hadrava. Snímek z rodinného archivu naší encyklopedii poskytl pan Petr Hadrava, děkujeme.