JUDr. Zdeněk Procházka

* 10.11.1892 Brno – † 11.5.1972 Rokonín (okres Jablonec nad Nisou)


válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Falkensteinerova 12


vzdělání

gymnázium v Kolíně nad Labem,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1900–21. 4. 1921, část studia absolvoval v Innsbrucku)


zaměstnání

státní úředník


poznámky

V rakousko-uherské armádě praporčík 1. pěšího pluku.
Zajat: 4. 12. 1915, Mrzli Vrh. Přihlášení do legií: 18. 2. 1917, Padula. Do čs. legie v Itálii zařazen 29. 3. 1918, 31. pěší pluk, podporučík. Konec v legiích 1. 7. 1920, poslední útvar: 39. pěší pluk, poslední hodnost: kapitán. Demobilizován.
Po dokončení vysokoškolských studií pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1954 v československé diplomacii. Od března 1939 byl legačním tajemníkem vyslanectví ve Varšavě, zůstal zde i po 15. 3. 1939 a účastnil se organizování čs. odboje v Polsku. Později odjel přes Rumunsko do Francie, do čs. zahraničního vojska byl odveden 16. 12. 1939 v Paříži v hodnosti štábní kapitán v záloze (osobní číslo: Z; A-3431). Po porážce Francie přešel do Velké Británie, zůstal ve službách čs. exilové vlády.
Po osvobození a obnovení ministerstva zahraničních věcí v Praze byl jmenován odborným přednostou a dál vedl právní sekci ministerstva. Jako uznávaný odborník zůstal na ministerstvu zahraničí i po únoru 1948 až do penzionování.

ulice

Falkensteinerova
rodný dům (dnes Gorkého)Menš


Aktualizováno: 11. 10. 2023