Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Černý

  Antonín Černý


  • * 9.2.1894 Brno-Chrlice – † 13.10.1931 mezi Hodonínem a Mutěnicemi


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   sebevražda zastřelením


  • bydliště

   Brno-Chrlice: Na mlatech 3 a Zámecká 61


  • vzdělání

   německá obecná škola v Nenovicích (5 tříd),
   měšťanská škola v Brně (2 třídy),
   pokračovací škola v Brně - obor obchodní (2 roky)

  • vyznamenání a pocty

   Kříž svatého Jiří 4. stupně (plukovní rozkaz č. 1155/32 ze dne 1. září 1919)


  • zaměstnání

   obchodní příručí (před válkou),
   po válce železniční stanice v Chrlicích, přednosta železniční stanice Bořetice (v době úmrtí)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol,
   ČSOL spoluzakladatel místní jednoty v Tuřanech v roce 1922


  • poznámky

   Domovská obec: Rosenberk, okr. Brno.
   V rakousko-uherské armádě svobodník 14. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 2. 1. 1915, Gorlice. V zajetí v Narvě nedaleko Petrohradu. Do legií se přihlásil 5. 7. 1917 v Bobrujsku, do čs. legie v Rusku zařazen 18. 7. 1917, 2. střelecký pluk (4. rota), vojín. S legiemi prodělal ústupové boje z Ukrajiny, boje proti bolševikům u Marijanovky, Tatarské, Simbirska, Belebeje, i ochranu magistrály.
   V říjnu 1918 převelen v rámci 2. střeleckého pluku k jízdnímu výzvědnému oddílu a současně povýšen na svobodníka. Hodnost desátníka získal v roce 1919, poslední hodností v legiích četař. Z Vladivostoku odjel lodí Hvah Yih (16. transport), demobilizován v Brně 7. 8. 1920.
   Po válce zaměstnán jako telegrafní a komerční pracovník na železniční stanici v Chrlicích, jako legionáři s odpovídajícím vzděláním mu bylo přiznáno úřednické místo. V době úmrtí přednostou železniční stanice v Bořeticích. Podle úmrtního listu vystaveného Duchovní správou Církve československé v Hodoníně spáchal sebevraždu zastřelením z revolveru v lese mezi Hodonínem a Mutěnicemi.
   Pohřeb se konal 16. 10. 1931 v brněnském krematoriu. V legiích měl osobní číslo 10 958.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Černá (Blažková)
   sňatek: 18. 10. 1921 v Tuřanech


  • rodiče

   Antonie Černá (Langová)
   Rudolf Černý


  • sourozenci

   Magdalena Černá
   Vavřinec Černý
   Petr Černý
   Marie Černá
   Josef Černý

   další sourozenci (1)...


  • ulice

   Na mlatech
   rodný dům (tehdy Rosenberk čp. 18) Zámecká
   bydliště od roku 1920 (tehdy Chrlice čp. 31)


  • související odkazy

   mapa


  • archeologické výzkumy

   1929 Zámecká č. p. 23 (p. Černý)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 04. 02. 2012