Jaroslav Černý

* 15.6.1897 Brno-Juliánov


válka a odboj 1914–1919; domobranecké oddíly


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno-Juliánov


poznámky

Do čs. legie v Itálii se přihlásil v Padule. Dne 10. 12. 1919 byl zařazen jako vojín 51. domobraneckého pěšího pluku.
V databázi www.vuapraha.cz je poznámka: „nesloužil v LI, k domobraně zařazen až v ČSR, nemá charakter“. V této databázi je málo údajů o zařazení v rakousko-uherské armádě, zda a kde byl zajat atp.


prameny, literatura

Www stránky

"Detail legionáře"


Menš


Aktualizováno: 17. 04. 2012