Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Bartoníček

  MUDr. Václav Bartoníček


  • * 11.2.1866 Kutná Hora – † 14.8.1952 Brno


  • významný brněnský lékař a člen Sokola


  • zajímavé okolnosti

   Pozoruhodné jsou Bartoníčkovy tělocvičné výkony. Ještě jako osmdesátiletý obíhal ve vytrvalém klusu stadion (v roce 1929 oběhl 24krát, tzn. 6330 m za 41 minut).


  • bydliště

   Německý Brod (od roku 1876),
   Praha (od roku 1884),
   Brno (od roku 1893),
   Znojmo (od roku 1897),
   Brno (od roku 1900)


  • vzdělání

   1876–1884 gymnázium v tehdejším Německém Brodě,
   1884–1893 lékařská fakulta v Praze


  • dílo

   Autor vzpomínkové stati s názvem „Ze zemské nemocnice v Brně 1893–1897“, uveřejněné ve Věstníku českých lékařů 1936.


   Autor řady článků zachycujících věrný obraz českého Brna a lékařských poměrů z přelomu 19. a 20. století, uveřejněných ve Věstníku českých lékařů či v Praktickém lékaři:
   - Črta z dějin českého lékařstva (1918)

   - Dějiny brněnské župy českých lékařů 1896–1908 (1908)

   - Začátky župního zřízení na Moravě (1928)

   - Z dějin veřejné péče o choromyslné na Moravě (1926)

   - Vzestup českého lékařstva na Moravě vůbec a v Brně zvlášť od počátku let devadesátých (rukopis)

   - Jak pečovala brněnská župa lékařská o rozvoj vědecké činnosti v letech 1896–1926

   - Z činnosti Dr. K. Franze v Rosicích (1929).


   Autor mnoha životopisných článků o lékařích, uveřejněných jak v lékařských časopisech, tak i v denním tisku (Časopis českých lékařů, Zdraví, Zdraví lidu, Rozhledy lékařské, Lidové noviny, Národní listy, Moravská orlice, Dělnické rozhledy a sokolské časopisy).


  • zaměstnání

   1896–1897 subalterní lékař v zemské nemocnici u sv. Anny u internisty prim. Dr. Františka Brennera a chirurga Dr. Karla Katholického a v dětské nemocnici na tehdejší Giskrově ulici,
   od roku 1897 působil jako první český lékař ve Znojmě,
   1901–1912 a 1919–1937 jednatel lékařské župy brněnské

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol v Praze (od roku 1884),
   pražský studentský spolek Sázavan,
   Sokol Brno (od roku 1893),
   Sokol Znojmo (tři roky starosta jednoty)


  • prameny, literatura


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 06. 02. 2019