PhDr. Bedřich Václavek

* 10.1.1897 Čáslavice (okres Třebíč) – † 5.3.1943 Osvětim


literární vědec, redaktor, knihovník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Redigoval mj. Studentskou revue, Index, Sociologický časopis. Zapojil se do činnosti brněnského Devětsilu.


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Brno, Uhrova 9,
Brno-Židenice, Vaškova 11


vzdělání

gymnázium v Třebíčí,
1918 – 3. 3. 1923 FF UK Praha (slovanská a germánská filologie), 1922–1923 univerzita v Berlíně (obor divadelní a literární věda)


jiné pocty

jmenován profesorem novější české literatury na FF MU in memoriam,
jeho památku připomíná pamětní deska umístěná na budově SVK na nároží Bezručovy ulice a třídy Svobody v Olomouci,
pamětní deska mu byla odhalena v rodných Čáslavicích ve dnech 12.–13. 6. 1948 (Masarykovu univerzitu při slavnostním aktu zastupoval Josef Hrabák)


dílo

- Deset týdnů. Praha 1946. 293 s.
- Od umění k tvorbě. Studie z přítomné české poesie. Praha 1949, 2. vyd., 155 s.
- Tvorbou k realitě. Praha 1946, 2. vyd., 131 s.
- Nový dům. Katalog výstavy moderního bydlení Nový dům. Red. Zd. Rossmann, B. Václavek. Brno 1928. 96 s.


zaměstnání

středoškolský profesor,
vrchní komisař Studijní a univerzitní knihovny v Brně a v Olomouci,
docent dějin české literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1939)


pojmenováno

Václavkova Olomouc (odborná konference pořádaná od roku 1960 na FF UP v Olomouci)


poznámky

zapojen v protinacistickém odboji v Brně (Národní výbor, KSČ), v dubnu 1940 odešel do Prahy, kde žil pod jménem František Hrdinapojmenované ulice

Václavkova (Židenice)


prameny, literatura

zobrazit


osoby

Artuš Černík
kolega z Brněnského Devětsilu Josef Ludvík Fischer
přítel a spolupracovník Richard Fleischner
přátelé František Halas
přítel Josef Hrabák
hovořil při odhalování pamětní desky B. Václavka
další osoby (6)...


partneři

Jaroslava Václavková (Nickmannová)
sňatek: 5. 7. 1924 v Praze VIIulice

Vaškova
bydliště doložené v letech 1930–1940 Uhrova
bydliště doložené v letech 1940–1942 (dnes Antala Staška)


osoba na objektech

oběti okupace FF MU
pamětní deska: Arne Nováka 1/01 B. Václavek
busta: Bubeníčkova 2/01 B. Václavek
busta: Žerotínovo náměstí 0/01


události

23. 3. 1924
Ustavující schůze Brněnského Devětsilu
člen redakce vydávající revue Pásmo


Menš


Aktualizováno: 03. 04. 2019