doc. JUDr. Velen Fanderlik

* 11.2.1907 Praha – † 2.2.1985 Trail, Britská Kolumbie (Kanada)


zakladatel skautingu v Brně, starosta exilového Junáka
dítě osobnosti: Mgr. Vladimír Fanderlik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

jeho rod pocházel z Holandska - původně se psal van der Lijk, společně s manželkou na podzim 1948 emigroval


bydliště

trvalé:
Praha–Smíchov, Duškova 5

přechodné:
Brno: Údolní 10 (1948, u otce), Šilingrovo náměstí 3-5


čestný občan

čestný občan Města Brna in memoriam (30. zasedání zastupitelstva Města Brna 6. 12. 2005)


vzdělání

II. české státní gymnasium v Brně (Na poříčí),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1929 titul JUDr.)


zaměstnání

přednášel sociologii a dějiny umění na univerzitě v kanadském Trailu


pojmenováno

v Brně existuje skautský oddíl, který nese jeho jméno; pořádá tradiční pochody z Pellicovy ulice (sídlo skautské organizace) na Šilingrovo náměstí k domu, v němž Velen Fanderlik žil a na němž je umístěna jeho pamětní deska


poznámky

(za doplňující informace děkujeme Romanu Šantorovi ze Skautského institutu A. B. Svojsíka)
osoby

Jaroslav Kose
přítel Vlasta Koseová
spolupracovníci ve skautingu Josef Kratochvil
spolupracovník Miloš Navrátil
přítel


partneři

Stanislava Fanderliková (Zvědělíková)
sňatek: 27. 7. 1941 v Anglii (kostel sv. Jiří ve Whitchurch)sourozenci

ulice

Údolní
bydliště Šilingrovo náměstí
bydliště; pamětní deska; cíl tradičního pochodu brněnských skautků k uctění památky V. Fanderlika


osoba na objektech

V. Fanderlik
pamětní deska: Šilingrovo náměstí 3-5/01


události

6. 2. 2010
Slavnostní shromáždění skautského oddílu
zakladatel skautingu v BrněLos


Aktualizováno: 08. 12. 2017