Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Buček

  Karel Buček


  • * 24.10.1885 Brno-Bosonohy


  • válka a odboj 1914–1919; legionář italský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno-Tuřany


  • vzdělání

   tři třídy obecné školy,
   vyučil se tesařem

  • vyznamenání a pocty

   Československá revoluční medaile


  • poznámky

   Domovská obec: Tuřany, okr. Brno.
   Do armády odveden v roce 1908. V rakousko-uherské armádě vojín 24. zeměbraneckého pěšího pluku, kam narukoval 27. 7. 1914. Bojoval na východní frontě v Rusku, kde byl zraněn do hlavy. Po vyléčení přemístěn na italskou frontu. Zajat 8. 10. 1917 u Santa Gabriele. Podle Kopeckého poslední dobu zajetí trávil v Padule, kde se 16. 4. 1918 přihlásil do legií. Dne 12. 5. 1918 byl u odvodní komise, 14. května podepsal svůj legionářský slib a byl zařazen ke 4. kulometné rotě 39. střeleckého pluku., který se teprve tou dobou formoval. Dne 24. 5. 1918 přijel do Foglina a 30. 6. 1918 odjel do válečného pásma v Itálii, kde bojoval proti rakousko-uherské armádě.
   Po návratu do vlasti v době od 14. do 21. 6. 1919 převelen v rámci 39. pluku ke 2. rotě, poté 15. 7. 1919 ke štábní rotě, odkud se vrátil ke 4. kulometné rotě. Demobilizován 6. 8. 1919 v Brně v hodnosti střelce. Vrátil se k rodině do Bosonoh, další údaje Kopecký nezjistil.

   V databázi www.vuapraha.army.cz jsou tyto údaje: do legií se přihlásil 26. 11. 1917, Foligno. Do čs. legie v Itálii zařazen 14. 5. 1918, 39. pěší pluk, vojín. Konec v legiích 30. 7. 1919, poslední útvar: 39. pěší pluk, poslední hodnost: vojín. Demobilizován.
   V databázi www.vuapraha.army.cz je poznámka: „služba v legii od 14. 5. 1918 do 31. 7. 1919“.


  • prameny, literatura


  • rodiče

   František Buček


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 20. 10. 2014