Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Hytka

  Ing. in memoriam Zdeněk Hytka


  • * 20.9.1919 Opava – † 17.7.1941 zátoka Luce


  • válka a odboj 1938–1945; oběti války; příslušník čs. letectva ve Velké Británii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul při cvičném letu


  • bydliště

   Opava, Kylešovské pásmo čp. 28


  • vzdělání

   měšťanská škola,
   4 třídy reálného gymnázia,
   Masarykova vyšší hospodářská škola v Opavě (dokončil v Přerově),
   v září 1939 začal studovat na Vysoké škole zemědělské v Brně (studium přerušeno 17. 11. 1939)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   rotmistr letectva v záloze in memoriam (16. 2. 1946),
   Ing. in memoriam


  • zaměstnání

   pošta v Brně (po zavření českých vysokých škol) do ledna 1940, kdy odešel do zahraniční armády

  • odborné a zájmové organizace

   Skaut


  • hrob

   hřbitov Glebe Stranraer, 162-M-1


  • poznámky

   Zdeněk Hytka se 17. 11. 1939 účastnil studentské protestní demonstrace v Brně, při které byl dvěma příslušníky gestapa zatčen. Při přivádění k policejnímu vozu se mu podařilo vytrhnout, utíkal za projíždějící tramvají asi 200 metrů, cestující jej vtáhli do vozu a tím zachránili. Protože gestapo neznalo jeho jméno, nebyl už dále gestapem stíhán a začal pracovat na brněnské poště.
   Pod vlivem Oldřicha Večerka, který byl zapojen v poštovní skupině v rámci odbojové organizace Obrana národa, a s nímž se znal z opavského skautingu, se rozhodl k emigraci a zapojení do zahraničního odboje. Na vánoce 1939 přijel Zdeněk Hytka do Opavy, aby rodičům oznámil své rozhodnutí.
   Do Brna se vrátil 1. 1. 1940 a již 5. 1. 1940 odjel se spolužákem Vlastimilem Hanzlem vlakem do Veselí nad Moravou. Zde na kontaktní adrese získali další informace a přes Horní Vrbku přešli na Slovensko. Odtud se dostali do Maďarska a  poté byli převezeni na maďarsko-jugoslávskou hranici, kterou přešli za dosti nepříznivého počasí kolem 15. 1. 1940. Byli sice zadrženi jugoslávskými vojáky, ale ti se postarali, aby se co nejdříve dostali do Bělehradu. Zde čekali na odjezd do Bejrútu; transporty organizovali českoslovenští činitelé s pomocí francouzských diplomatů.
   Dne 28. 1. 1940 odjelo 136 mužů (mezi nimi i Zdeněk Hytka) vlakem do Soluně, odtud pluli do Cařihradu, do Bejrútu skupina dorazila 3. 2. 1940. Zde byli ubytováni v barákovém táboře a čekali na odjezd do Francie. Na parníku Providauce odplul transport 245 mužů z Bejrútu 24. 2. 1940 do Francie, vylodili se 3. 3. 1940 v Marseille.Odtud převezeni za dva dny do Agde. Zde byl Zd. Hytka přidělen k 7. rotě pěšího pluku, 8. března zařazen k telegrafistům. Musel odcestovat do Montpellier, kde byl umístěn 1. telegrafický prapor a kde probíhal výcvik. V důsledku postupu německých vojsk byli na frontu povoláni také telegrafisté 1. praporu, kteří 11. 6. 1940 přijeli do Mossonu. Po bojích se zbytky bývalé telegrafní roty dostaly do Bordeaux, kde se nalodili na loď Croa. Po cestě kolem Gibraltaru se dostali do Velké Británie a 7. 7. 1940 dopluli do Liverpoolu. O týden později již byli v Cholmondeley.
   Dne 14. 7. 1940 byl Zdeněk Hytka zařazen k letectvu, kde se sešel po dlouhé době s nadporučíkem Večerkem, který také emigroval v prosinci 1939 a stal se v Británii zpravodajským důstojníkem. Dne 21. 9. 1940 odjel Hytka do radiotelegrafní školy v Yatesbury v jihozápadní Anglii, kde prodělal velmi intenzivní výcvik.
   Dne 28. 9. 1940 odešel Zd. Hytka z výcviku jako britský letec - radista, dostal legitimaci britského královského letectva. V polovině října 1940 onemocněl zápalem plic a byl hospitalizován v nemocnici.
   Na začátku roku 1941 se přesunul do školy leteckých navigátorů. Dne 14. 7. 1941 odstartoval ke cvičnému letu letoun Fairey Battle, jehož osádku tvořili polský pilot P/O (podporučík) Bylinski, LAC (svobodník) Jan Maršálek a LAC Zdeněk Hytka. Při letu v mlze letoun narazil do skalního útesu a v plamenech se zřítil do zátoky Luce. Všichni členové osádky zahynuli. Hytka s Maršálkem zřejmě při dopadu na hladinu ještě žili, snažili se navzájem si pomoci, takže když později moře vyplavilo jejich těla na břeh, byla těla v tak těsném objetí, že je nebylo možno oddělit a mají proto společný hrob.
   Za doplnění údajů děkujeme panu Janu Paškovi, který nám poskytl také xerokopii části článku Radovana Vašíčka „Opavští letci ve Velké Británii v letech 2. světové války“ (II. část) a foto Zdeňka Hytky.


  • obrazy

   img9633.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Oldřich Večerek
   znali se z opavského skautingu, pod vlivem Oldřicha Večerka se zřejmě Zdeněk Hytka rozhodl k odchodu do zahraniční armády


  • rodiče

   Václav Hytka


  • sourozenci

   Jaromír Hytka


  • osoba na objektech

   oběti okupace Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně
   pamětní deska: Zemědělská 1/02


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 16. 08. 2020

Zdeněk Hytka. Fotografii poskytl pan Jan Pašek, děkujeme.