Ing. in memoriam Zdeněk Hytka

* 20.9.1919 Opava – † 17.7.1941 zátoka Luce


válka a odboj 1938–1945; oběti války; příslušník čs. letectva ve Velké Británii


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


příčina úmrtí

zahynul při cvičném letu


bydliště

Opava, Kylešovské pásmo čp. 28


vzdělání

měšťanská škola,
4 třídy reálného gymnázia,
Masarykova vyšší hospodářská škola v Opavě (dokončil v Přerově),
v září 1939 začal studovat na Vysoké škole zemědělské v Brně (studium přerušeno 17. 11. 1939)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

rotmistr letectva v záloze in memoriam (16. 2. 1946),
Ing. in memoriam


zaměstnání

pošta v Brně (po zavření českých vysokých škol) do ledna 1940, kdy odešel do zahraniční armády


odborné a zájmové organizace

Skaut


hrob

hřbitov Glebe Stranraer, 162-M-1


poznámky

Zdeněk Hytka se 17. 11. 1939 účastnil studentské protestní demonstrace v Brně, při které byl dvěma příslušníky gestapa zatčen. Při přivádění k policejnímu vozu se mu podařilo vytrhnout, utíkal za projíždějící tramvají asi 200 metrů, cestující jej vtáhli do vozu a tím zachránili. Protože gestapo neznalo jeho jméno, nebyl už dále gestapem stíhán a začal pracovat na brněnské poště.
Pod vlivem Oldřicha Večerka, který byl zapojen v poštovní skupině v rámci odbojové organizace Obrana národa, a s nímž se znal z opavského skautingu, se rozhodl k emigraci a zapojení do zahraničního odboje. Na vánoce 1939 přijel Zdeněk Hytka do Opavy, aby rodičům oznámil své rozhodnutí.
Do Brna se vrátil 1. 1. 1940 a již 5. 1. 1940 odjel se spolužákem Vlastimilem Hanzlem vlakem do Veselí nad Moravou. Zde na kontaktní adrese získali další informace a přes Horní Vrbku přešli na Slovensko. Odtud se dostali do Maďarska a poté byli převezeni na maďarsko-jugoslávskou hranici, kterou přešli za dosti nepříznivého počasí kolem 15. 1. 1940. Byli sice zadrženi jugoslávskými vojáky, ale ti se postarali, aby se co nejdříve dostali do Bělehradu. Zde čekali na odjezd do Bejrútu; transporty organizovali českoslovenští činitelé s pomocí francouzských diplomatů.
Dne 28. 1. 1940 odjelo 136 mužů (mezi nimi i Zdeněk Hytka) vlakem do Soluně, odtud pluli do Cařihradu, do Bejrútu skupina dorazila 3. 2. 1940. Zde byli ubytováni v barákovém táboře a čekali na odjezd do Francie. Na parníku Providauce odplul transport 245 mužů z Bejrútu 24. 2. 1940 do Francie, vylodili se 3. 3. 1940 v Marseille.Odtud převezeni za dva dny do Agde. Zde byl Zd. Hytka přidělen k 7. rotě pěšího pluku, 8. března zařazen k telegrafistům. Musel odcestovat do Montpellier, kde byl umístěn 1. telegrafický prapor a kde probíhal výcvik. V důsledku postupu německých vojsk byli na frontu povoláni také telegrafisté 1. praporu, kteří 11. 6. 1940 přijeli do Mossonu. Po bojích se zbytky bývalé telegrafní roty dostaly do Bordeaux, kde se nalodili na loď Croa. Po cestě kolem Gibraltaru se dostali do Velké Británie a 7. 7. 1940 dopluli do Liverpoolu. O týden později již byli v Cholmondeley.
Dne 14. 7. 1940 byl Zdeněk Hytka zařazen k letectvu, kde se sešel po dlouhé době s nadporučíkem Večerkem, který také emigroval v prosinci 1939 a stal se v Británii zpravodajským důstojníkem. Dne 21. 9. 1940 odjel Hytka do radiotelegrafní školy v Yatesbury v jihozápadní Anglii, kde prodělal velmi intenzivní výcvik.
Dne 28. 9. 1940 odešel Zd. Hytka z výcviku jako britský letec - radista, dostal legitimaci britského královského letectva. V polovině října 1940 onemocněl zápalem plic a byl hospitalizován v nemocnici.
Na začátku roku 1941 se přesunul do školy leteckých navigátorů. Dne 14. 7. 1941 odstartoval ke cvičnému letu letoun Fairey Battle, jehož osádku tvořili polský pilot P/O (podporučík) Bylinski, LAC (svobodník) Jan Maršálek a LAC Zdeněk Hytka. Při letu v mlze letoun narazil do skalního útesu a v plamenech se zřítil do zátoky Luce. Všichni členové osádky zahynuli. Hytka s Maršálkem zřejmě při dopadu na hladinu ještě žili, snažili se navzájem si pomoci, takže když později moře vyplavilo jejich těla na břeh, byla těla v tak těsném objetí, že je nebylo možno oddělit a mají proto společný hrob.
Za doplnění údajů děkujeme panu Janu Paškovi, který nám poskytl také xerokopii části článku Radovana Vašíčka „Opavští letci ve Velké Británii v letech 2. světové války“ (II. část) a foto Zdeňka Hytky.
osoby

Oldřich Večerek
znali se z opavského skautingu, pod vlivem Oldřicha Večerka se zřejmě Zdeněk Hytka rozhodl k odchodu do zahraniční armády


rodiče

sourozenci

osoba na objektech

Menš


Aktualizováno: 16. 08. 2020