doc. RNDr. Bohuslav Klíma st., DrSc.

* 26.3.1925 Drahotuše (dnes města Hranice, okres Přerov) – † 6.2.2000 Brno


archeolog a geolog, spojovaný především s výzkumy tábořišť lovců mamutů pod Pálavou


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČR


zajímavé okolnosti

Nález tzv. Petřkovické venuše (stáří 23 000 let).
Společně s H. Deportem je autorem označení moravského gravettienu - pavlovnien.


bydliště

během 2. světové války se přestěhoval do Brna


vzdělání

gymnázium v Moravské Třebové a v Brně,
1945–1948 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - zájem o čtvrtohorní geologii (1948 titul RNDr., 1969 docent kvartérní geologie se zřetelem k archeologii, 1985 titul DrSc.)


vyznamenání a pocty

medaile Masarykovy univerzity (1999)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1945–1952 diluviální oddělení MZM v Brně (v roce 1948 i přednosta oddělení),
od roku 1952 Archeologický ústav ČSAV v Brně (do roku 1995),
1955–1971 vedoucí oddělení paleolitu a mezolitu a zástupce ředitele,
v letech 1965–1986 přednášel posluchačům archeologie na brněnské filozofické a pedagogické fakultě


poznámky

Archeologické výzkumy:
- od roku 1948 vedoucí obnovených výzkumů v Dolních Věstonicích (objev ženského hrobu, skládka mamutích kostí, chýše šamana)
- v letech 1952–1972 lokalita u Pavlova (nové metody - plošný odkryv, dokumentace polohy nalezených artefaktů podle čtverců, nové poznatky ve stratigrafii)
- v roce 1953 výzkum na vrchu Landeku u Ostravě-Petřkovicích (krevelová venuše) tzv. Petřkovická venuše
- krátkodobé výzkumy v Moravském krasu: Švédův stůl, Pekárna (rytina čtyř koní), Ochozská jeskyně, dále Předmostí u Přerova
- v roce 1986 odkrytí trojhrobu na gravettienské stanici Dolní Věstonice II.
- po roce 1995 - Znojmo-Hradiště.

Cesty po Francii, výzkumy v západní Evropě (Slovensko - Barca, SRN,...).
Externí účast na přednáškové činnosti na PřF v Brně (od roku 1960) a výuka paleolitu na FF UJEP v Brně (1965–1985).
Převedení francouzské terminologie kamenné štípané industrie do češtiny.
osoby

Karel Absolon
prof. Absolonovi kreslil do archeologických atlasů Emanuel Dania
spolupracovník na výzkumu v Dolních Věstonicích


děti

Bohuslav František Klíma ml.


archeologické výzkumy


Aktualizováno: 21. 03. 2020