prof. PhDr. Josef Woldřich

* 18.2.1880 Vídeň – † 3.8.1937 Praha


geolog, paleontolog, petrograf, zakladatel Geologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, ředitel Státního geologického ústavu
dítě osobnosti: prof. PhDr. Jan Nepomuk Woldřich


zajímavé okolnosti

zastával mj. funkci konzervátora pro přírodní památky při ministerstvu školství


vzdělání

geologie, paleontologie a petrografie na FF v Praze,
1901 odborná stáž v Berlíně, 1902 titul PhDr., habilitace 1912 na České vysoké škole technické v Praze a 1915 na Univerzitě Karlově, 1915 mimořádný a 1920 řádný profesor geologie na Masarykově univerzitě


dílo

Z hlediska geologie, geomorfologie a paleontologie se věnoval oblastem Barrandienu, Dolních Věstonic a Stránské skály (archeologický průzkum jeskyně, objevení pleistocénní zvířeny: Elephans antiquus, Machairodus).
Spoluautor učebnice geologie pro střední školy (1914) a přehledných geologických map ČSR (1924).


zaměstnání

1905–1920 vyučoval na středních školách v Praze a v Pelhřimově,
1920–1929 profesor geologie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně (1923–1924 její děkan),
1929–1934 Vysoká škola inženýrského stavitelství při České vysoké škole technické v Praze (1932–1933 její děkan),
1934–1937 přednosta a druhý ředitel Státního geologického ústavu,
předseda sekce pro vojenskou geologii v rámci Vojenského vědeckého ústavu v Praze


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Československá akademie zemědělská,
Přírodovědecký klub Brno,
Moravská přírodovědecká společnost,
Komise pro přírodovědecký výzkum Moravy,
Národní rada badatelská,
Balneologická společnost Praha,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


poznámky

Měl velmi široký rozhled, zabýval se petrografií, geologickým mapováním, strukturní geologií, regionálními syntézami a dokonce i paleontologií. Byl ovšem činný i v aplikované geologii, zvláště v hydrogeologii a inženýrské geologii.
Studoval též kvartér v okolí Brna a přispěl k řešení stratigrafie paleozoika v Barrandienu a vrbenského devonu v Jeseníkách.

osoba na objektech

J. Woldřich
pamětní deska: Kotlářská 2/05


události

22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
člen Akademického senátu Masarykovy univerzityAktualizováno: 15. 02. 2020