Ing. Vladimír Štroner

* 31.1.1925 Brno – † 20.5.2016 Brno


politik, v letech 1971–1976 primátor města Brna


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSFR, ČR


zajímavé okolnosti

Vedle řady menších staveb se přičinil o výstavbu dětského domova v Hlinkách pro děti postižené mozkovou obrnou, polikliniky v Sídlišti Lesná, rekonstrukci kulturní památky (Špalíček), rekonstrukci úpravny vody v Pisárkách, první etapu rozšíření kanalizační čistírny v Modřicích, o výstavbu vysokotlakového vodovodního řádu, I. stavbu teplárny Brno-sever (Maloměřice), dokončení II. větve březovského vodovodu a zahájení výstavby kolektorů.


bydliště

Brno, Jugoslávská 25


vzdělání

Vyšší průmyslová škola strojnická v Brně (1944 maturita),
Vysoká škola ekonomická v Praze (1958)


vyznamenání a pocty

Za zásluhy o výstavbu,
Řád práce


jiné pocty

Medaile Za službu vlasti, k 15. výročí osvobození ČSR a k 25. výročí osvobození ČSR


zaměstnání

1944–1945 Kovolit Česká (konstruktér),
1945–1950 Zbrojovka n. p. Brno (konstruktér),
1950–1952 KV KSČ Brno,
1952–1961 ZKL Brno (ekonomický náměstek),
1961–1971 Šmeralovy závody n.p. Brno (ekonomický náměstek, podnikový ředitel),
1971–1976 primátor města Brna,
1971–1976 poslanec České národní rady,
1976–1987 Chepos, trust podniků chemického a potravinářského strojírenství (generální ředitel)
partneři

Hana Štronerová (Havlíková)
sňatek: 14. 11. 1958


ulice

Merhautova
bydliště


události

29. 3. 1976
Podepsání pracovního programu mezi Brnem a Lipskem
primátor města Brna
20. 2. 1974
Slavnostní křest dálkového letadla
primátor města Brna
22. 12. 1973
Zahájení provozu tramvaje č. 15 na Lesnou
primátor města Brna
9. 5. 1972
Odhalení pomníku padlých rudoarmejců v bojích o Soběšice v roce 1945
přednesl projev
22. 3. 1972
Položení základního kamene k víceúčelové hale
primátor města Brna

další události (2)...


související odkazy

Jord


Aktualizováno: 26. 01. 2019