Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Štroner

  Ing. Vladimír Štroner


  • * 31.1.1925 Brno – † 20.5.2016 Brno


  • politik, v letech 1971–1976 primátor města Brna


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSFR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Vedle řady menších staveb se přičinil o výstavbu dětského domova v Hlinkách pro děti postižené mozkovou obrnou, polikliniky v Sídlišti Lesná, rekonstrukci kulturní památky (Špalíček), rekonstrukci úpravny vody v Pisárkách, první etapu rozšíření kanalizační čistírny v Modřicích, o výstavbu vysokotlakového vodovodního řádu, I. stavbu teplárny Brno-sever (Maloměřice), dokončení II. větve březovského vodovodu a zahájení výstavby kolektorů.


  • bydliště

   Brno, Jugoslávská 25


  • vzdělání

   Vyšší průmyslová škola strojnická v Brně (1944 maturita),
   Vysoká škola ekonomická v Praze (1958)

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu,
   Řád práce

  • jiné pocty

   Medaile Za službu vlasti, k 15. výročí osvobození ČSR a k 25. výročí osvobození ČSR


  • zaměstnání

   1944–1945 Kovolit Česká (konstruktér),
   1945–1950 Zbrojovka n. p. Brno (konstruktér),
   1950–1952 KV KSČ Brno,
   1952–1961 ZKL Brno (ekonomický náměstek),
   1961–1971 Šmeralovy závody n.p. Brno (ekonomický náměstek, podnikový ředitel),
   1971–1976 primátor města Brna,
   1971–1976 poslanec České národní rady,
   1976–1987 Chepos, trust podniků chemického a potravinářského strojírenství (generální ředitel)


  • obrazy

   img10046.jpg img10047.jpg img10048.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Hana Štronerová (Havlíková)
   sňatek: 14. 11. 1958


  • ulice

   Merhautova
   bydliště


  • události

   29. 3. 1976
   Podepsání pracovního programu mezi Brnem a Lipskem
   primátor města Brna
   20. 2. 1974
   Slavnostní křest dálkového letadla
   primátor města Brna
   22. 12. 1973
   Zahájení provozu tramvaje č. 15 na Lesnou
   primátor města Brna
   9. 5. 1972
   Odhalení pomníku padlých rudoarmejců v bojích o Soběšice v roce 1945
   přednesl projev


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 01. 2019

Ing. Vladimír Štroner při plenárním zasedání Národního výboru města Brna dne 9.2.1971 v zasedací síni NVmB, na jehož programu byla volba nového primátora města Brna. Zdroj: AMB, fond U5- sbírka fotografií, sign. XVIIa 1174.