prof. Anton Rzehak

* 26.5.1855 Nový Dvůr u Židlochovic (o. Břeclav) – † 31.3.1923 Brno


geolog a archeolog, učitel


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Roku 1888 vypracoval (neuveřejněnou) archeologickou mapu Moravy.
Nashromáždil jednu z největších sbírek fosilních ulit měkkýšů.


bydliště

Brno:
- Zachova 4
- Jaselská 5


vzdělání

brněnská reálka (1872 maturita),
Vysoká technická škola v Brně - obor inženýrství, přírodověda (zejména geologie),
1893 docent, od roku 1903 mimořádný a od roku 1905 řádný profesor mineralogie a geologie


dílo

zobrazit


zaměstnání

profesor chemie na zemské reálce v Brně od roku 1884,
docent paleontologie a užité geologie na německé Vysoké škole technické v Brně od roku 1893 (od roku 1903 profesor na této škole),
od roku 1886 také správce prehistorického oddělení Moravského zemského muzea


odborné a zájmové organizace

člen obecního výboru (1898),
Akademischer deutscher Gesangverein,
Deutsches Haus


poznámky

V Moravském zemském muzeu utvořil první systematické roztřídění sbírek.

Archeologické výzkumy v roce 1879:
- v Měníně - hroby se skrčenci z doby bronzové
- průzkumy v Lednici a lokalit na Moravě (používal plavení pro zisk drobného organického materiálu).pojmenované ulice

- Rzehakova (Štýřice)osoby

Alexander Makowsky
společně vydali barevnou geologickou mapu okolí Brna s popisem geologických poměrů Hans (Hannes) Mohr
jeho nástupce na katedře mineralogie a geologie Emil Ludwig Soffé
spolupracovník v rámci Moravské muzejní společnosti


ulice

Zachova
bydliště Jaselská
bydliště


události

28. 4. 2023
Výstava Anton Rzehak - Cesta do hloubi profesorovy duše
je mu věnována výstava
22. 9. 1922
Oslavy 100. výročí narození J. G. Mendela v Brně
jeden z organizátorů oslav
14. 10. 1899
Oslavy k 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické v Brně
člen přípravného výboru


archeologické výzkumy

MŠ, Jord


Aktualizováno: 29. 06. 2019