Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Nepomuk Woldřich

  prof. PhDr. Jan Nepomuk Woldřich


  • * 15.6.1834 Zdíkov – † 3.2.1906 Praha


  • geolog, paleontolog, archeolog, učitel


  • vzdělání

   studium přírodních věd ve Vídni


  • dílo

   Hojná publikační činnost.
   Vytvořil vývojové schéma přírody a zvířeny pleistocénu a holocénů, později také samostatné pojetí a systém čes. pravěku.


  • zaměstnání

   1859–1860 gymnázium v Prešově,
   1860–1862 gymnázium v Banské Štiavnici,
   1862–1869 gymnázium v Salzburgu,
   1869–1893 Akademické gymnázium ve Vídni,
   1893–1905 profesor geologie a paleontologie na FF české UK v Praze a (její děkan v letech 1899–1900)

  • odborné a zájmové organizace

   první předseda České společnosti zeměvědné (1894),
   Česká společnost nauk (1895),
   člen České akademie pro vědu, umění a slovesnost


  • poznámky

   Zájem o pleistocénní geologii, paleontologii, archeologii.

   Archeologické výzkumy:
   - jeskyně v Sudslavicích, Moravském a Českém krasu, Šipka
   - Horní a Dolní Rakousko
   - výzkum v Jenerálce u Prahy (1895–1899).

   Zajímal se také o tzv. zemědělský pravěk (jihočeská oblast)
   - mohylový výzkum na Hlubocku a Vltavotýnsku (1882–1890).


  • obrazy

   img9869.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • děti

   Josef Woldřich


  • události

   13. 12. 1930
   První sjezd Československé společnosti zeměpisné
   první předseda původní České společnosti zeměvědné


  • autor

   MŠ, Kal


Aktualizováno: 14. 10. 2017

Jan Nepomuk Woldřich. Zdroj: Bibliografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů, Praha 2005.