PhDr. Rudolf Tichý, CSc.

* 8.5.1924 Brno – † 1.1.1993 Brno


archeolog


národnost

česká


vzdělání

Obchodní akademie v Brně (do roku 1943),
1953–1958 FF MU v Brně - pravěká a klasická archeologie, etnografie (1967 titul PhDr., 1961 titul CSc.)


vyznamenání a pocty

člen Die Oesterreichische Arbeitsgemeinschaft fuer Ur- und Fruehgeschichte za zásluhy o obor


dílo

zobrazit


zaměstnání

za 2. světové války nuceně nasazený (od roku 1943),
po válce účetní a cizojazyčný korespondent,
od roku 1952 AÚ ČSAV v Brně - dělník, technik, odborný, později věděcký pracovník a vedoucí knihovny,
od roku 1956 tajemník brněnské pobočky ČSAV při ČSAV,
1971–1984 vědecký tajemník ústavu


odborné a zájmové organizace

1975–1990 místopředseda Československé společnosti archeologické při ČSAV


poznámky

Hlavní zájem o neolitické naleziště, dále se snažil o periodizaci lineární keramiky na Moravě.

Archeologické výzkumy:
- halštatské sídliště v Brně-Řečkovicích, slovanské pohřebiště v Dolních Věstonicích
- lineární sídliště v Žopech, osada s moravskou malovanou keramikou v Křepicích
- Mohelnice (1953–1971) - objevil 1. neolitické kůlové stavby na Moravě, studny z neolitu, eneolitu a doby bronzové
- neolitické a eneolitické sídliště v Brně-Novém Lískovci
- římské sídliště u Mikulova.

Aktualizováno: 30. 12. 2019