Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindřich Štelcl

  prof. RNDr. Jindřich Štelcl, DrSc.


  • * 1.9.1923 Ježkovice – † 27.3.1990 Brno


  • geolog, petrolog, petroarcheolog


  • bydliště

   Brno, Táborská 193 (1948)


  • vzdělání

   1945–1948 PřF MU v Brně - přírodopis, zeměpis a chemie (1950 titul RNDr, 1955 docent, 1956 titul CSc., 1969 profesor mineralogie a petrografie, 1972 titul DrSc.)

  • čestný doktorát

   universita ve Wroclavi (1987)

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu,
   Za vynikající práci,
   zlatá plaketa ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo,
   Zlatá medaile UJEP v Brně

  • jiné pocty

   čestné členství v Československé společnosti pro mineralogii a geologii ČSAV,
   akademik


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   zemědělský a lesní dělník,
   PřF MU v Brně - asistent (1949–1951), interní aspirant (1951–1956), odborný asistent (1954–1955), docent (1955–1969), profesor mineralogie a petrografie (1969–1989), 1970–1980 vedoucí ústavu,
   1976–1988 prorektor UJEP v Brně pro vědu a výzkum a zahraniční styky

  • odborné a zájmové organizace

   člen korespondent ČSAV (29. 12. 1977), akademik (1984),
   předseda kolegia geologie a geografie,
   Československá společnost pro mineralogii a geologii (čestný člen),
   Polská geologická společnost


  • poznámky

   zabýval se petrotektonikou a petroarcheologií


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Táborská
   bydliště


  • autor


Aktualizováno: 04. 08. 2019