prof. RNDr. Jindřich Štelcl, DrSc.

* 1.9.1923 Ježkovice – † 27.3.1990 Brno


geolog, petrolog, petroarcheolog


bydliště

Brno, Táborská 193 (1948)


vzdělání

1945–1948 PřF MU v Brně - přírodopis, zeměpis a chemie (1950 titul RNDr, 1955 docent, 1956 titul CSc., 1969 profesor mineralogie a petrografie, 1972 titul DrSc.)


čestný doktorát

universita ve Wroclavi (1987)


vyznamenání a pocty

Za zásluhy o výstavbu,
Za vynikající práci,
zlatá plaketa ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo,
Zlatá medaile UJEP v Brně


jiné pocty

čestné členství v Československé společnosti pro mineralogii a geologii ČSAV,
akademik


dílo

zobrazit


zaměstnání

zemědělský a lesní dělník,
PřF MU v Brně - asistent (1949–1951), interní aspirant (1951–1956), odborný asistent (1954–1955), docent (1955–1969), profesor mineralogie a petrografie (1969–1989), 1970–1980 vedoucí ústavu,
1976–1988 prorektor UJEP v Brně pro vědu a výzkum a zahraniční styky


odborné a zájmové organizace

člen korespondent ČSAV (29. 12. 1977), akademik (1984),
předseda kolegia geologie a geografie,
Československá společnost pro mineralogii a geologii (čestný člen),
Polská geologická společnost


poznámky

zabýval se petrotektonikou a petroarcheologiíulice

Táborská
bydlištěAktualizováno: 04. 08. 2019