Alois Procházka

* 18.5.1875 Lomnice u Tišnova – † 16.4.1940 Slavkov u Brna


učitel a archeolog


čestný občan

Kobeřic


vzdělání

učitelský ústav v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel v Blažovicích (1899–1907), Kobeřicích (1919–1924), Lhotě u Vyškova, Křenovicích a Olšanech,
řídící učitel ve Slavkově u Brna


odborné a zájmové organizace

zakladatel a člen Moravského archeologického klubu (1906)


poznámky

Od počátku 90. let 19. století zachraňoval a sbíral archeologické nálezy na Vyškovsku a Slavkovsku, část jeho sbírek skončila v muzeu ve Slavkově.
Zabýval se obdobím laténu (pohřebiště Holubice, Křenovice), prokopal také mnoho mohyl (Heršpice).
osoby

Innocenc Ladislav Červinka
spolupracovník a spoluzakladatel Moravského archeologického klubu Josef Hladík
učitel a spolupracovník Miroslav Chleborád
spolupracovník při archeologických výzkumech František Kalousek
spolupracovník při archeologických výzkumech Josef Stávek
přítel


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 579, Matrika narozených Lomnice 1866–1878, s. 142 (Lomnice).


MŠ, LucKub


Aktualizováno: 11. 05. 2023