Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Procházka

  Alois Procházka


  • * 18.5.1875 Lomnice u Tišnova – † 16.4.1940 Slavkov u Brna


  • učitel a archeolog


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel v Blažovicích (1899–1907), Kobeřicích (1919–1924),
   řídící učitel ve Slavkově u Brna

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel a člen Moravského archeologického klubu (1906)


  • poznámky

   Od počátku 90. let 19. století zachraňoval a sbíral archeologické nálezy na Vyškovsku a Slavkovsku, část jeho sbírek skončila v muzeu ve Slavkově.
   Zabýval se obdobím laténu (pohřebiště Holubice, Křenovice), prokopal také mnoho mohyl (Heršpice).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Innocenc Ladislav Červinka
   spolupracovník a spoluzakladatel Moravského archeologického klubu Josef Hladík
   učitel a spolupracovník Miroslav Chleborád
   spolupracovník při archeologických výzkumech František Kalousek
   spolupracovník při archeologických výzkumech Josef Stávek
   přítel


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 579, Matrika narozených Lomnice 1866–1878, s. 142 (Lomnice).


  • autor


Aktualizováno: 11. 04. 2020